Jak poinformowała Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w dniach 22.12.2018 – 04.01.2019, w środkach komunikacji publicznej Krakowa (autobusach i tramwajach) emitowany jest krótki film poświęcony wykorzystaniu ciepła Ziemi w Krakowie.

Kampania reklamująca geotermalne pompy ciepła w 6 krajach

Film jest jednym z elementów szerszej kampanii reklamującej wykorzystanie zasobów tzw. płytkiej geotermii, która prowadzona jest w ramach realizacji projektu GeoPLASMA-CE w 6 krajach Europy Środkowej, w tym w: Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Słowenii oraz oczywiście w Polsce.

Celem projektu GeoPLASMA-CE jest poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Akcja promująca wykorzystanie geotermalnych pomp ciepła w Krakowie realizowana jest
przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Katedrę Surowców Energetycznych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Partnerami stowarzyszonymi są: miasto Kraków głównie Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

Filmy w komunikacji miejskiej to dopiero początek!

W ramach projektu odbyło się także we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, spotkanie z interesariuszami – odbiorcami wyników projektu GeoPLASMA-CE – pod nazwą „National Stakeholder’s Event”. Konferencja odbyła się w dniu 25 września 2018 r., w sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła na spotkaniu reprezentował dr inż. Adolf Mirowski.

Na początku 2019 roku, planowane są kolejne akcje promujące wykorzystanie geotermalnych pomp ciepła, w tym szereg szkoleń z wykorzystaniem “narzędzi”, które powstaną w ramach projektu, m.in. portal dla użytkowników i ekspertów.

GeoPLASMA-CE na rzecz OZE w Europie Środkowej

GeoPLASMA-CE ma na celu opracowanie strategii wykorzystania płytkiej geotermii (pomp ciepła) oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie w Europie Środkowej. Zasoby geotermalne mogą być wykorzystywane lokalnie, a endogeniczne źródła ciepła nie emitują szkodliwych substancji. Rozwój technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej wydaje się kluczowym zagadnieniem prowadzącym do zmniejszenia emisji niebezpiecznych substancji do otoczenia, ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza. Jednym z efektów projektu będzie stworzenie portalu internetowego, który będzie platformą wymiany informacji z zakresu możliwości wykorzystania technologii pomp ciepła pomiędzy ekspertami,
sektorem publicznym oraz odbiorcami indywidualnymi. Celem projektu jest także wykorzystanie obecnej, najnowszej wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących oceny zasobów oraz identyfikacji zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej w celu udostępnienia tej informacji do tworzenia optymalnych strategii zarządzania terytorialnego, w tym planowania energetycznego.

Nowoczesne standardy planowania i zarządzania w zakresie wykorzystania pomp ciepła, w tym także długoterminowy monitoring będą testowane w obszarach pilotażowych (wybranych miastach), w tym w Krakowie, gdzie władze miasta wykazały zainteresowanie uczestnictwem oraz wynikami projektu. Władze lokalne zaangażowanych miast (obszarów pilotażowych) będą odpowiedzialne za wskazanie możliwości wdrożenia wyników projektu do regionalnych i lokalnych strategii planowania energetycznego.

GeoPLASMA-CE będzie wspierała wykorzystanie zintegrowanych strategii zarządzania zasobami płytkiej geotermii, które będą wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiskowych oraz wskażą możliwości i kierunki zmierzające do modernizacji systemów ogrzewania i chłodzenia zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich w Europie Środkowej.

Dodatkowym atutem projektu będzie wymiana doświadczeń oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy krajami uczestniczącymi oraz promocja bezemisyjnych źródeł ciepła w miejscu ich instalacji, (pompy ciepła) co może wpłynąć na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w krajach partnerskich.

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła