Już od wielu lat nadrzędnym celem spółki GreenFire Energy było stworzenie innowacyjnej, przyjaznej dla środowiska technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Technologia ECO2G pozwoli na udostępnienie olbrzymich zasobów energii cieplnej zmagazynowanej pod powierzchnią ziemi, które są obecnie niedostępne dla konwencjonalnych instalacji geotermalnych.

Jakie ograniczenia?

Ograniczeniem działania klasycznych instalacji geotermalnych jest przede wszystkim przepuszczalność ośrodka skalnego, którym wędrują płyny geotermalne. Brak odpowiednio wysokiej przepuszczalności powoduje iż część wykonywanych odwiertów, które w założeniu miały udostępniać energię geotermalną, nie nadaje się do użytku. Problematyczny jest przede wszystkim proces zatłaczania, który w przypadku wysokiej mineralizacji wód determinuje wielkość wydobycia.

Aby uniknąć problemów z przepuszczalnością ośrodka skalnego, technologia ECO2G wykorzystuje dwutlenek węgla o parametrach nadkrytycznych, cyrkulujący w zamkniętym układzie rurowym jako nośnik energii cieplnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu ogranicza się zużycie wody. Wody (płyny) geotermalne pozostają w złożu, nie zakłóca się równowagi termodynamicznej złoża ani nie eksploatuje złóż wód podziemnych. Użycie wody procesowej jest w znacznym ograniczone.

Największe zalety technologii

Do największych zalet nowej technologii, oprócz zmniejszenia oddziaływania na złoża wód podziemnych, zaliczyć można także możliwość wykorzystania istniejących odwiertów, związanych z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. Energia cieplna ma być efektywniej wykorzystywana, poniesione koszty mają szybciej się zwracać a inwestycja ma być obarczona mniejszym ryzykiem.

Porównanie konwencjonalnej elektrowni geotermalnej oraz systemu ECO2

(Źródło: Greenfire – global commercialization of closed loop CO2 geothermal)

Największy problem – turbiny

Największym problemem w chwili obecnej są kwestie techniczne związane z wykorzystaniem specjalnych turbin pracujących na dwutlenku węgla o parametrach nadkrytycznych. Turbiny takie są dostępne lecz będą wymagać pewnych modyfikacji, możliwych od strony technicznej, lecz bardzo kosztownych.

W lecie bieżącego roku rozpoczął się także pierwszy terenowy test nowych rozwiązań. Firma GreenFire Energy zaprojektowała, wybudowała oraz będzie nadzorowała pracę instalacji, do której wykorzystano niewydajny odwiert w regionie geotermalnym Coso w Kalifornii, USA.. Twórcy projektu zakładają, iż testy terenowe wykażą przydatność technologii ECO2G do produkcji energii elektrycznej na masową skalę, także w rejonach gdzie występują liczne utrudnienia w eksploatacji konwencjonalnych instalacji geotermalnych.

Badania terenowe zakończą się w październiku 2018 roku.

 

Źródło: Greenfire – global commercialization of closed loop CO2 geothermal, GreenFire Energy Demonstration Project, seismo.unr.edu