Pod koniec listopada 2014r. ukazała się najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego, dotycząca sytuacji na rynku OZE w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej. Czy dane przedstawione w dokumencie napawają optymizmem? Czy mamy szansę na osiągnięcie założonych planów?

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w UE-28 i Polsce w latach 2004 – 2012. Źródło: GUS

Z powyższego wykresu wynika, że udział energii ze źródeł odnawialnych stale rośnie, ale tempo wzrostu jest wolniejsze, niż w Unii Europejskiej. 

Analizując produkcję energii elektrycznej z OZE, to dominuje oczywiście energia z biopaliw stałych, zapewne w technologii współspalania. Jak widać na wykresie, technologia ta nie jest już w naszym kraju intensywnie rozwijana. Wyraźne jest również widoczne odchodzenie od energetyki wodnej. Nowych mocy nie przybywa, a produkcja jest coraz mniejsza. Systematycznie rośnie moc zainstalowana w energetyce wiatrowej i to właśnie ta branża prawdopodobnie będzie w najbliższych latach rozwijać się najszybciej.

gus 2013 2
Udział energii biopaliw stałych, wody i wiatru w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2008-2012. Źródło: GUS

Czytaj również: Do 2028r powstanie 7,5 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej! –tutaj


Jak wynika z poniższej tabeli, jeśli mowa o wycofywaniu się z biomasy jako z surowca energetycznego, to tylko z biomasy stałej. Ciągle jednak właśnie ta dziedzina energetyki dominuje w sektorze OZE. Biopaliwa ciekłe i biogaz odnotowały w ostatnich latach wzrost. Powoli, ale systematycznie umacnia się branża energetyki słonecznej a także pomp ciepła. W przypadku energii geotermalnej można powiedzieć o zastoju.

gus 2013 tabelaUdział poszczególnych nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w latach 2008 – 2013. Źródło: GUS