Geotermia w Poddębicach – już coraz bliżej gorących wód

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

geotermia w poddębicach

Rozwój miasta i gminy Poddębice zależy w dużej mierze od realizacji projektów dotyczących zagospodarowania zasobów wód termalnych. Od kilku lat w Poddębicach myśli się o działalności geotermalnej. W ostatnim czasie szanse na wykorzystanie geotermalnego bogactwa Ziemi stają się coraz bardziej realne i dają możliwość rozwoju miasta m.in. jako ośrodka balneoterapeutyczno-rekreacyjnego w skali regionalnej i ponadregionalnej.

 

 

zobacz także:

Podstawy geotermii

Geotermia szansą rozwoju turystyki - Uniejów

 

Dziesięć lat marzeń i wreszcie wielki start, czyli początki rozwoju poddębickiej geotermii

Perspektywa zagospodarowania wód termalnych, których znaczne zasoby znajdują się w rejonie Poddębic, pojawiła się na przełomie 1999 i 2000 roku wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej. Wstępne badania i projekt prac geologicznych wykonało Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS” z Krakowa, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Góreckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Cały artykuł - GLOBEnergia 5/2010

2010 05

Jest WODA! Czyli poddębicki skarb z głębi Ziemi

Pierwsze wyniki próbnego wydobycia poddębickich wód geotermalnych są bardzo dobre. Uzyskane parametry wód okazały się nawet lepsze niż się wcześniej spodziewano i przewidywano w projekcie. Temperatura wynosi 72oC, złoże charakteryzuje się samowypływem, a wydajność wypływu jest bardzo korzystna i wynosi 115 m3/h. Woda ta, eksploatowana z piaskowcowych utworów dolnej kredy, posiada niską mineralizację, co również jest cechą korzystną w przypadku wykorzystania jej do celów ciepłowniczych i potencjalnie jako wody pitnej. Woda określona została według klasyfikacji Altowskiego-Szwieca jako woda mineralna typu Na-Cl ze składnikiem swoistym – jodem. Woda jest klarowna, nie wytrąca się osad, nie mętnieje. Wstępne badania mikrobiologiczne wykazały, że woda nie zawiera bakterii. Korzystne parametry bakteriologiczne oznaczają, że nie ma konieczności uzdatniania przed zastosowaniem jej w basenach kąpielowych. Na wyniki analiz, czy woda nadaje się do celów spożywczych, do butelkowania, trzeba jeszcze poczekać.

 

Energia geotermalna w domu, kąpiel w gorącej wodzie i… „Termalna Poddębiczanka”, czyli jak można wykorzystać wodę geotermalną

Wody termalne rejonu Poddębic znajdą z pewnością szerokie zastosowanie do różnych celów. Niektóre z idei wkraczają już w sferę konkretnego planowania. Podstawowym sposobem wykorzystania bardzo korzystnych parametrów termicznych i niskiej mineralizacji wody będzie ciepłownictwo. Budynki mieszkalne i publiczne zaopatrywane będą w energię cieplną pozyskaną z wód termalnych, która rozprowadzana będzie za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej.

Poddębicka woda termalna będzie prawdopodobnie nadawać się także do celów spożywczych. Po określeniu jej składu chemicznego i po wydaniu korzystnej oceny, będzie mogła być wykorzystywana jako woda pitna. Władze miasta i spółki Geotermia Poddębice rozważają wykorzystanie wysokiej temperatury wody w sposób kaskadowy, np. do podgrzewania gruntów i odladzania szlaków komunikacyjnych, a także do celów rolniczych – zastosowania wód w tunelach foliowych i szklarniach do uprawy roślin. Wykorzystana woda geotermalna, po oddaniu ciepła i obniżeniu temperatury do około 30–35oC będzie odprowadzona do rzeki Ner, z zachowaniem wszelkich wymagań zawartych w przepisach ochrony środowiska. Na wszystkie inwestycje związane z geotermią gmina Poddębice będzie starać się o dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Funduszu oraz ze środków unijnych.

 

„Jak się wierci otwór w ziemi?”, „Czy woda geotermalna parzy?”, „Jak smakuje woda z głębokości 2 km?”, czyli poddębiczanie towarzyszą początkom geotermii

W czasie trwania etapu wykonywania odwiertu społeczeństwo poddębickie miało możliwość bliższego przyjrzenia się pracom geologicznym. Mieszkańcy miasta mieli też okazję własnymi zmysłami doświadczyć właściwości poddębickiej wody geotermalnej. Akcje te spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Są plany prowadzenia wycieczek dla uczniów, przeprowadzania spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Planowane są też akcje promocyjno-informacyjne dla mieszkańców – potencjalnych odbiorców ciepła z sieci geotermalnej. Społeczność lokalna jest poinformowana o korzyściach wykonania przyłącza do sieci geotermalnej.

 

Źródła:

- Artykuł opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Panią Annę Karską – Prezes Spółki Geotermia Poddębice w wywiadzie przeprowadzonym dn. 18.03.2010
- Karska A., Hajto M., 2009, Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta Poddębice, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocznik 48, zeszyt 2/2009 (244), Kraków, s. 89–99
- Smętkiewicz K., 2007, Perspektywy wykorzystania wód geotermalnych w Łodzi i regionie – studium przykładowo-porównawcze z obszarów: Niż Polski (Polska Środkowa; województwo łódzkie) i północno-wschodnia część Niemiec (Landy Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie) – praca magisterska, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
- www.geotermia.poddebice.pl
- www.gmina.poddebice.pl

Karolina Smętkiewicz
Redakcja GLOBEnergia

Cały artykuł - GLOBEnergia 5/2010

2010 05

art str 2
art str 1