Geotermia w Polsce – zwiastun VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2020, to spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych geotermią, które chcą zgłębić swoją wiedzę.  13:00 – 14:30, to czas transmisji spotkania w nowoczesnej formie streamingu online. Spotkanie jest całkowicie bezpłatne!

Gdzie można zobaczyć transmisję?

Zapraszamy do obejrzenia transmisji zwiastuna Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego!

 

Oprócz transmisji na naszym portalu, jest ona jeszcze dostępna w dwóch miejscach!

  • na oficjalnej stronie Kongresu Geotermalnego TUTAJ
  • na Facebooku TUTAJ

Tematyka spotkania

Geotermia w Polsce 2019-2020 to dyskusja o możliwościach, trudnościach, wyzwaniach, planach na inwestycje i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Tematyka poruszana podczas spotkania dotyczy głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych. Na spotkaniu można usłyszeć odpowiedzi przedstawicieli władz na pytania dotyczące przewidywanej roli energii geotermalnej w działaniach i strategiach, planowanych źródeł finansowania i wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój tej dziedziny w nadchodzących latach.

Uczestnicząc w spotkaniu, możesz dowiedzieć się, czy zostanie powołane centrum kompetencji w zakresie geotermii i ciepła Ziemi, czy widać efekty dotychczasowych projektów geotermalnych w Polsce finansowanych z programów rządowych wprowadzonych w ostatnich latach oraz kiedy możemy spodziewać się kolejnych ciepłowni w Polsce z udziałem geotermii i jak polski system wsparcia przedstawia się na tle innych krajów i inicjatyw międzynarodowych!

Program spotkania

Zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego odbywa się 22.09.2020 w godzinach 13:00-14:30. Przedstawiamy program spotkania!

PANEL I GEOTERMIA NA ŚWIECIE, W EUROPIE I W POLSCE, 2018-2020 – PRZEGLĄD
– Geotermia na świecie i w Europie – Marek Hajto, wiceprezes PSG, AGH WGGiOŚ, KSE
– Geotermia w Polsce, 2019-2020 – Beata Kępińska, prezes PSG, IGSMiE PA
– Energia geotermalna w działaniach i strategiach Rządu RP –
– Rządowe programy wsparcia energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce – Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds OZE o celach Rządu w zakresie OZE, w tym geotermii i o miejscu geotermii w Polityce energetycznej Polski do 2040
Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu o aktualnych działaniach Ministerstwa Klimatu ukierunkowanych na rozwój wykorzystania geotermii w Polsce
Artur. Sz. Michalski, zastępca Prezes NFOŚiGW o dotychczasowych efektach projektów geotermalnych w Polsce realizowanych dzięki programom rządowym wprowadzonym w ostatnich latach i finansowanym przez NFOŚiGW.

PANEL II CIEPŁOWNIE GEOTERMALNE W POLSCE – AKTUALIA, WYBRANE INFORMACJE
– Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. – 25 lat działalności
– Geotermia Mazowiecka S.A.
– Geotermia Poddębice Sp. z o.o.
– PEC Geotermia Podhalańska S.A.
– Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o.
– Geotermia Stargard Sp. z o.o.
– Ogłoszenie laureatów Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację o tematyce geotermalnej w latach 2018-2020
– Zaproszenie na VII OKG w 2021 r. Zakończenie

Plany na przyszły rok!

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Tradycyjne obrady w ramach VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego planowane są na wrzesień 2021 roku.

Redakcja GLOBEnergia