Inwestycje geotermalne w naszym kraju są jeszcze na początku drogi rozwoju. Przy zaangażowaniu branży, którego nie brakuje i odpowiedniej sytuacji prawnej polska geotermia ma przed sobą szerokie perspektywy.

Grzegorz Burek:Jak ocenia Pani rynek energetyki geotermalnej w Polsce w kontekście innych OZE?

Beata Kępińska: Obecnie jest to rynek który ma najniższy udział, jeśli chodzi o obecny stan sprzedaży i wykorzystania ciepła, bo w tym momencie mówimy tylko o możliwości wykorzystania ciepła. Mimo, iż udział jest niewielki, w przypadku Zakopanego jest to ponad 30%, a dla innych miast korzystających z geotermii stanowi niemalże 100%. Oczywiste jest, że geotermia w Polsce nadal jest na początku drogi rozwoju.

GB: Jaka jest przyszłość geotermii w Polsce?
BK: Geotermia ma duże szanse i możliwości rozwoju. Powinna być ona wiodąca w dziedzinie ciepłownictwa zarówno sieciowego jak i indywidualnego. Powinno się mówić o możliwości wykorzystania w rolnictwie, w zastosowaniach przemysłowych, w obiecującym sektorze rekreacji i balneoterapii. W niektórych miejscach w Polsce istnieje realna szansa na zainstalowanie urządzeń binarnych – do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oczywiście nie mówimy tu o dużej skali, lecz o mocach rzędu kilkudziesięciu, kilkuset kilowatów. Jak na początek, należy takie możliwości dostrzegać, wspierać i realizować. Przyszłość w porównaniu z innymi krajami jest perspektywiczna, są szanse i możliwości, z tym, że oprócz tych warunków złożowych, zaangażowania środowisk naukowych i praktyków, muszą również przyjść uwarunkowania prawne i odpowiedni wymiar wsparcia.

GB: Czego by się Pani spodziewała po decydentach w sprawie geotermii?
BK: Sporo zostało osiągnięte na gruncie prawnym, jeśli chodzi o uproszczenie i wprowadzenie bardziej sprzyjających przepisów dla rozwoju geotermii w nowym prawie geologicznym i górniczym z 2012 roku. Jest to jeden z elementów systemu, który powinien być stabilny i spójny. Trzeba brać tutaj pod uwagę również zapisy w spodziewanej nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii, by ciepło z OZE, w tym również ciepło geotermalne, mogło liczyć na wsparcie finansowe. Obiecująca jest podpisana w 2010 roku „Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce” zapewniające partnerską współpracę pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska, Podkomisją stałą ds. energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP i Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

    Dr hab. inż. Beata Kępińska jest absolwentką AGH. Jest pracownikiem naukowym w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Od początku działalności zawodowej zajmuje się pracami naukowymi i badawczo-wdrożeniowymi dotyczącymi warunków występowania, eksploatacji i możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej w Polsce. Jest absolwentką i wykładowcą gościnnym Programu Szkolenia Geotermalnego ONZ na Islandii.