Projektu realizowany w Pyrzycach, a konkretnie wnioski, rekomendacje i propozycje zmian, pomogą w opracowaniu regulacji i przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów geotermalnych dla potrzeb wsparcia lokalnych systemów ciepłowniczych.Trafią do administracji rządowej i samorządowej.

Przypomnijmy, że 88% polskich systemów ciepłowniczych jest nieefektywnych, a wymogi regulacyjne mogą sprawić, że problem z instalacjami ciepłowniczymi eksploduje z końcem grudnia 2022. W związku z tym, każde rozwiązanie, które mogłoby pomóc jest na wagę złota.

Celem projektu „Laboratorium Pyrzyce”, jest zbadanie w jaki sposób można wykorzystać odnawialne bogactwo naturalne, jakim jest geotermia oraz korzystającą z tego zasobu lokalną ciepłownię, dla potrzeb skutecznej walki z niską emisją.

Jak zapowiedział Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW i Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny – konkretne, punktowe rozwiązania stosowane w miejscowościach borykających się ze smogiem przynoszą realne efekty, czego najlepszym przykładem jest Kraków, który zaczął odnosić zwycięstwa w walce ze smogiem.

Zielony Kraków

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym obowiązuje całkowity zakaz palenia paliw stałych. Obowiązuje on od września tego roku. Sezon grzewczy już się rozpoczął, więc widać pierwsze efekty. Czujniki, które pokazują stan powietrza, coraz częściej śwecą się na zielono.

Jak podkreślił Piotr Woźny, z roku na rok ta poprawa będzie jeszcze bardziej odczuwalna wraz z uchwałą antysmogową i sukcesywną likwidacją pozaklasowych kotłów, w gminach krakowskiego obwarzanka.

Pomoc geotermii w walce ze smogiem

Geotermia Podhalańska jest świetnym przykładem, w jaki sposób geotermia może być pomocna w walce ze smogiem. Ok. 40% ciepła wykorzystywanego w Zakopanem jest dostarczane właśnie przez Geotermię Podhalańską. Jeszcze w 2016 r. Zakopane znajdowało się na liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. W rankingu miast z 2018 roku, nie zostało już umieszczone.

Podpisane porozumienie

Podpisane wczoraj, w dzień Czystego Powietrza porozumienie, przewiduje powołanie przez sygnatariuszy zespołu roboczego, którego zadaniem będzie opracowanie w ciągu miesiąca mapy drogowej działań mających na celu znaczące ograniczenie, a docelowo – likwidację niskiej emisji na terenie gminy Pyrzyce.

Co pozwoli na realizację celu? Kluczowym narzędziem w wykonaniu przedsięwzięcia, będą zasoby i potencjał spółki Geotermia Pyrzyce, której udziałowcami są NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie oraz gmina Pyrzyce. W realizacji na pewno pomoże też 20 letnie doświadczenie pyrzyckiej spółki w eksploatacji wód geotermalnych. Stosowane metody takie jak np. super miękkie kwasowanie, które zapobiega zjawisku kolmatacji, jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową. Zyskało międzynarodowe uznanie oraz nagrodę specjalną Komisji Europejskiej w roku 2015. Produkcja ciepła w pyrzyckiej Geotermii jest oparta na wykorzystaniu gorących wód, czerpanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64°C.

Doświadczenia uzyskane przy pracy nad „Laboratorium Pyrzyce” przydadzą się przy doskonaleniu programów walki z niską emisją oraz systemów wsparcia JST w transformacji energetycznej ich lokalnych systemów ciepłowniczych.

 

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia