Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS realizują wspólnie projekt „GEOTHERMAL4PL: wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce”. Inicjatywa ta w praktyce będzie się przyczyniała do zwiększenia wykorzystania gruntowych pomp ciepła.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

  • warsztaty dla przedstawicieli administracji geologicznej, planistów, projektantów i wykonawców instalacji pomp ciepła pt. „Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus”,  05 – 06.10.2017, Chęciny koło Kielc, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
  • konferencja prezentująca główne założenia projektu Geothermal 4PL oraz jego wyniku pt. „Płytka energia geotermalna dla programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL”, 25.10.2017, Warszawa (7. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland).

Formularz zgłoszeniowy do udziału w wydarzeniach znajduje się tutaj.

Projekt Geothermal4PL, nr umowy 102/2017/Wn50/OA-XN-04/D,
jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Całkowity budżet projektu wynosi 501 285,03 Euro.

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia