Ghana bogatsza o 450 MW czystej energii. Pierwsza taka instalacja w północnej Afryce!

Hybrydowa instalacja PV Bui Hydro-Solar PV Hybrid (HSH) system ma pomóc Ghanie osiągnąć cel krajowego dostępu do prądu do 2025 roku. Ghana powinna być przykładem dla wszystkich rozwijających się gospodarek. Pokazuje, że można dynamicznie stworzyć sieć, używając zrównoważonych instalacji odnawialnych źródeł energii, bez potrzeby używania paliw kopalnych. Przyjrzyjmy się niezwykłej instalacji hybrydowej, polegającej na współpracy energii spadku wody i słońca. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Hybrydowa instalacja PV Bui Hydro-Solar PV Hybrid (HSH) system ma pomóc Ghanie osiągnąć cel krajowego dostępu do prądu do 2025 roku. Ghana powinna być przykładem dla wszystkich rozwijających się gospodarek.

Podziel się

By zapewnić jak największą stabilność sieci elektroenergetycznej instalacja hybrydowa została wyposażona w system magazynowania energii. Jest to istotna kwestia w kraju który dopiero postawił sobie za cel umożliwienie dostępu do prądu każdemu obywatelowi. Obecnie celem dążeń ghańskiej energetyki jest podłączenie do sieci 90% populacji kraju do roku 2024. Jest to duży krok w przód, gdyż ONZ postawił krajom w tym regionie jako priorytet stworzenie zrównoważonego systemu energetycznego do 2030 roku! W chwili obecnej 43% z całej populacji Ghany w regionie Subsaharyjskim nie ma dostępu do prądu. Tamtejszy rząd zapewnia zmianę tej sytuacji w ciągu 18-stu miesięcy. 

Instalacja Bui HSH jest krokiem milowym dla ghańskiej energetyki. Wsparcie ubogiego miksu energetycznego porcją zrównoważonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii jest niezwykle ważne w drodze do światowej transformacji energetycznej, zwłaszcza w tych krajach rozwijających się. 

Współpraca OZE dla ciągłości dostaw

Budowa instalacji PV rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Podłączenie 50 MWp do sieci nastąpiło już w listopadzie następnego roku. BPA odpowiada również za instalacje 5 MW pływającej instalacji fotowoltaicznej, będącej pierwszą tego typu w regionie. Wprowadzenie takiej strategii pozwoliło na wykorzystanie istniejącego zbiornika wodnego i wzmocnienie pozycji energetyki wodnej regionu.

Z instalacją PV współpracuje elektrownia wodna Bui. W podzespół wchodzą trzy turbiny o łącznej mocy 404 MW. Dodatkowe 50 MW pochodzi ze znajdujących się tam instalacji PV. Cały zespół wspólnie odpowiada za 6-7% całości energii elektrycznej krążącej w krajowej sieci i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o ponad 47 000 ton rocznie.

Widok na pływającą instalację PV u podnóża zapory hydroelektrowniŹródło: Huawei
Widok na pływającą instalację PV u podnóża zapory hydroelektrowni
Źródło: Huawei

Obecnie BPA zastanawia się nad dodaniem kolejnych instalacji fotowoltaicznych na północy kraju w pobliżu stacji energetycznej GridCo. Lokalne władze nie wykluczają również nadania bardziej turystycznego charakteru hydroelektrowni. Taką możliwość podsuwa tama odgrywająca obecnie rolę zapory piętrzącej. Poza promocją rybołówstwa mogłaby ona pomóc w nawadnianiu 30 000 hektarów pól rolnych. Rozwój lokalnego rolnictwa pozwoli na zwiększenie zatrudnienia w regionie, dostarczy również korzyści finansowe, środowiskowe i społeczne, poprawiając tym samym jakość życia miejscowej ludności.

Skąd wynika potrzeba współpracy dwóch systemów?

Dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu elektrownia wodna musi współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Cykliczny sezon susz dotykających Ghanę zaburza retencję wody i uniemożliwia funkcjonowanie hydrozespołu przez cały rok. Dlatego tak ważne jest zaimplementowanie technologii OZE uzupełniających się nawzajem. Współpraca fotowoltaiki z energetyką wodną i wsparcie z systemem magazynowania energii sprawia że cała instalacja zapewnia ghańskiej sieć energetycznej stabine dostawy prądu dniem i nocą, również bez względu na zmienność warunków atmosferycznych. Taka kombinacja poprawia bezpieczeństwo energetyczne Ghany. 

Równoważenie sieci jest kluczowe dla utrzymania stałości dostaw prądu. Wykorzystanie magazynów energii pozwala na złagodzenie pików maksymalnego zapotrzebowania i zapewnienie płynnego przepływu prądu w sieci. Gdy wytwarzanie energii elektrycznej z OZE gwałtownie wzrasta, na przykład w godzinach największego nasłonecznienia, akumulatory w systemie magazynowania zaczynają się ładować, pobierając nadwyżkę energii z sieci. Energia jest oddawana z powrotem do sieci podczas spadków mocy z elektrowni słonecznych, aby złagodzić wahania w produkcji.

Sukces uruchomienia Bui Hydro-Solar Hybrid (HSH) system jest kluczowym osiągnięciem nie tylko w historii energetyki Ghany, ale i zachodniej Afryki. Implementacja OZE i inteligentnych sieci stawia ten kraj w roli lidera na drodze do zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego i udowadnia, iż OZE może pomóc w podniesieniu jakości życia w każdym miejscu na świecie.

Źródło: PVTech

Zobacz również