Segment pomp ciepła powietrze/woda w 2017 roku wzrósł o 55%. Rośnie udział grzewczych pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych. W 2017 roku w co ósmym nowym domu zainstalowano pompę ciepła! Rynek pomp ciepła w Polsce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym zanotowano wzrosty sprzedaży pomp ciepła 7 lat z rzędu.

Zapraszamy na szczegóły raportu przygotowanego przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Optymistyczne prognozy dalszego rozwoju rynku

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ponad +30%, zaś cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. +22%. Z szacunków PORT PC wynika, że tylko w roku 2016 sprzedano łącznie ok. 27.000 szt. pomp ciepła. Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2017 (rys.1) widoczny jest harmonijny i zarazem nieustający wzrost rynku. Wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

W 2017 roku, w co ósmym nowym domu instalowano pompę ciepła

W 2017 roku wynosił on 12,5% (co ósmy nowy budynek). W 2010 roku PORTPC szacował, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił tylko 3%. Rynek tych urządzeń w Polsce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym zanotowano siedem lat z rzędu wzrosty sprzedaży liczby pomp ciepła. Według optymistycznej prognozy wzrostu rynku, w 2020 roku udział pomp ciepła w nowo-budowanych budynkach jednorodzinnych może sięgać już 20-25%.

W 2017 roku sprzedano 8 100 pomp ciepła powietrze/woda

Kolejny rok z rzędu silnym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków. Ilość sprzedanych urządzeń w 2017 r. szacuje się na ok. 8100 sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 roku wzrósł o ok. 55%. Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORTPC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 20.000-23.000 szt. w 2020 r.

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie raportu PORT PC

Zdaniem Pawła Lachmana , prezesa zarządu PORTPC występuje pięć głównych przyczyn wzrostu tego segmentu rynku:

– Pierwsza to wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez inwestorów. Drugą przyczyną jest wzrost świadomości ekologicznej Polaków związany z zanieczyszczeniem powietrza spowodowany przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej przyczyny zaliczyć można widoczny wzrost konkurencji w tym segmencie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wielu producentów postawiło na tą technologię, jako rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe. Po czwarte: widać też wzmocnienie tendencji budowy małych domów, bez piwnic i miejsca na kotły na paliwo stałe czy opał. I po piąte: najszybciej rośnie grupa urządzeń o średnich i niskich cenach urządzeń.  – wylicza Paweł Lachman zwracając uwagę na to, że zastosowanie pompami ciepła jest już porównywalne inwestycyjnie do inwestycji w kotły gazowe lub na biomasę, ujmując wszystkie elementy inwestycji np. przyłącze gazu, komin, pomieszczenie kotłowni czy miejsce na opał.

Wzrost zainteresowania sektorem pomp ciepła do c.w.u.

Wg najnowszych analiz rynkowych PORT PC w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp ciepła do c.w.u. sprzedali łącznie ok. 9300 szt. W porównaniu do danych z roku 2016 ilość sprzedanych pomp ciepła tego typu wzrosła o ok. 10%.

Gruntowe pompy ciepła dalej popularne!

Ilość sprzedanych w 2017 roku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 5200 sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. +5%. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią znaczny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. W 2017 roku wzrost sprzedaży pomp ciepła dotyczy zarówno urządzeń o mocy powyżej 20 kW jak i tych poniżej 20 kW.

Są podstawy aby sądzić, że najbliższych latach będzie występował podobny lub nawet większy wzrost gruntowych rynku pomp ciepła.

Co słychać w sektorze systemów grzewczo-chłodzących typu VRF?

W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF widać lekki wzrost rynku (ok. +1%). PORT PC szacuje że w roku 2017 podobnie jak w 2016 r. sprzedano ok. 4 000 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach rynku wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.

Badaniem PORT PC nie został objęty rynek gazowych pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynienia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczególnie w segmencie średnich i dużych urządzeń.

Informacja dotycząca rynku pomp ciepła w 2017 r. została oparta na wynikach prowadzonego i koordynowanego przez stowarzyszenia PORT PC i SPIUG monitoringu rynku urządzeń grzewczych. Prowadzony panel obejmuje znaczną część rynku, dlatego szczegółowe szacunki dotyczące całego rynku pomp ciepła w Polsce przeprowadziło stowarzyszenie PORT PC.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła planuje kolejne wydanie raportu rynkowego PORTPC, wraz ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku. Raport będzie dostępny w wersji polskiej i angielskiej na konferencji PORTPC „Standardy jutra w technice grzewczej” w dniu 24 kwietnia 2018, która odbędzie się w ramach targów Instalacje 2018 w Poznaniu. W trakcie konferencji przedstawione i wydane zostaną dwie nowe wytyczne branżowe do doboru pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i chłodniczych.

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła