Globalne ceny energetyki wiatrowej w dół!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energetyka wiatrowa

LCOE

Globalne ujednolicony koszt energii (LCOE) dla lądowej energetyki wiatrowej spadł o 39% w latach 2010-2019 z 0,086 USD/kWh w 2010 r. do 0,053 USD/kWh w 2019 r (o 0,015 USD/kWh niż LCOE dla fotowoltaiki). W 2019 r. nastąpił spadek o 9% rok do roku.

W ciągu ostatniej dekady, łączna moc z wiatru na lądzie wzrosła ponad trzykrotnie, z 178 GW w 2010 r. Do 594 GW w 2019 r.

41 GW, czyli 75% nowych zleconych projektów wiatrowych na lądzie miało w 2019 roku niższe LCOE, niż najtańsze nowe źródło wytwarzania energii z paliw kopalnych!

Koszt jednostkowy

Globalny średni całkowity koszt instalacji spadł o 24%, z 1 949 USD/kW w 2010 r. do 1 473 USD/kW w 2019 roku. Spadek w stosunku do 2018 roku wyniósł 5%.

Średni koszt jednostkowy na poziomie 1 473 USD/kW,  biorąc pod uwagę aktualny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 3,95 zł, odpowiada w przeliczeniu 5 818,35 zł/kW (o około 1 892,05 zł więcej niż w przypadku fotowoltaiki).

Średni całkowity koszt lądowych instalacji wiatrowych w 2019 r. w poszczególnych krajach i regionach wahał się od około 1 055 USD do 2 368 USD/kW. Najniższe koszty instalacji występowały w Chinach i Indiach. W tych miejscach średnie koszty całkowite instalacji były o od 21% do 55% niższe niż w innych regionach.

Współczynniki wydajności

Ulepszenia wprowadzone w technologii spowodowały wzrost współczynnika wydajności, od 27%
w 2010 r. do 36% w 2019 r.

Średnie koszty jednostkowe, współczynnik wydajności oraz LCOE dla energetyki wiatrowej na lądzie na przestrzeni lat 2010-2019, Źródło: IRENA Renewable Cost Database

Turbiny wiatrowe - wzrost wysokości i średnicy turbin

Na przestrzeni ostatnich lat wzrosły zarówno średnice wirników, jak i wysokości wież. Dla tych samych prędkości wiatru, turbiny o większych średnicach zwiększają możliwości wykorzystania wiatru, a z kolei wyższe wysokości umożliwiają dostęp do wyższych prędkości wiatru w tym samym miejscu. Te czynniki przekładają się na wyższe współczynniki wydajności, a także możliwość wdrażania projektów o większych mocach, przy niższym koszcie jednostkowym.

Największy wzrost średnicy wirnika nastąpił w Kanadzie (78%) oraz w Chinach (60%). Z kolej pod wzgledem wzrostu mocy turbiny największy wzrost zaobserwowano w Irlandii (104%) oraz w Danii (71%).

Turbiny wiatrowe - ceny

Ceny turbin wiatrowych osiągnęły swój najniższy poziom w latach 2000 - 2002, po czym gwałtownie wzrosły. Wzrost cen był spowodowany wzrostem cen towarów (zwłaszcza cementu, miedzi, żelaza i stali), wąskim gardłem łańcucha dostaw oraz ulepszeniami w konstrukcji turbin.

Ceny turbin wiatrowych najwyższy poziom osiągnęły w latach 2007–2010. W zależności od rynku, ceny spadły od tego czasu o 44–78% do końca 2019 r., przy czym najnowsze ceny wahają się w granicach 560 - 830 USD/kW.

W większości regionów ceny spadły o 55–65% w porównaniu z szczytowym poziomem w 2008 i 2009 r. Największy spadek odnotowały turbiny w Chinach, gdzie ceny spadły o 78% od czasu szczytowego poziomu 2 480 USD/kW w 1998 r. do 550 USD/kW.

https://globenergia.pl/fotowoltaika-coraz-tansza-sprawdz-przeglad-globalnych-cen/

Zobacz również