Starania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do napędzania rynku energooszczędnych systemów HVAC. 

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) pochłaniają znaczną część energii w biurowcach – zazwyczaj jest to około 40% całkowitego zużycia energii w budynku (w zależności od klimatu i innych czynników). Co więcej, biurowce zużywają znaczną część światowych zasobów energii – według szacunków Oak Ridge National Laboratory liczba ta wynosi 12%. Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko i niepewność co do przyszłego wzrostu cen energii, właściciele nieruchomości komercyjnych szukają sposobów na zmniejszenie wydatków energii, stąd poprawa efektywności w urządzeniach HVAC staje się jeszcze bardziej zachęcająca. 
 
Blisko 6 lat wychodzenia z kryzysu finansowego utrzymało trwałe osłabienie w branży komercyjnej HVAC.  Jednak poprawa w gospodarce i zwiększenie nacisku na efektywność napędziło rozwój rynku energooszczędnych systemów HVAC. W najbliższej perspektywie, wzrost będzie podsycany przez dalsze ożywienie gospodarcze, wraz ze  z rozwojem zielonego i energooszczędnego budownictwa. 
 
„Obecny nacisk na efektywność energetyczną oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych otwiera rynek dla energooszczędnych systemów HVAC, ale koszt systemu jest nadal ważnym czynnikiem przed realizacją inwestycji” – mówi Benjamin Freas, starszy analityk z Navigant Research. „W dużej mierze energooszczędne modele są co najmniej 15 do 20% droższe niż konwencjonalne systemy, ale jednocześnie zwrot z inwestycji dla bardziej wydajnych systemów może być dość pokaźny.” – dodaje Freas. 
Wiele dużych korporacji, szczególnie tych z marek konsumenckich, zaczęła używać „zrównoważonego rozwoju” jako narzędzia do redukcji kosztów operacyjnych oraz karty przetargowej do budowania wizerunku publicznego. Modernizacja budynków pojawiająca się w ofercie firmy, jest często jednym z najbardziej opłacalnych sposobów, żeby osiągnąć zarówno oba te cele, jak i zawrzeć zapewnienie, że oferowane systemy budowlane (w tym HVAC) są energooszczędne. 
 
Rządy wielu państw rozpoczęły postępowanie mające na celu wdrożenie odpowiednich regulacji dotyczących efektywności nieruchomości komercyjnych. Dodatkowo, wielu właścicieli budynków przyjęło energooszczędne technologie częściowo jako spełnienie nieobowiązkowych standardów klasyfikacji albo też jako środek do zmniejszenia kosztów operacyjnych. Jednakże, rynek HVAC pozostaje zależny od wskaźników ogólnej aktywności budowlanej oraz warunków gospodarczych w każdym regionie świata. 
 
Źródło: Navigant Research