Nowe narzędzie do badania globalnego potencjału energii geotermalnej jest już dostępne online. 

Mapa potencjału geotermalnego. Źródło: IRENA
 
Premiera przypadła na tydzień przed Światowych Kongresem Geotermalnym wvMelbourne w Australii. 
 
Nowy projekt będący owocem współpracy Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), służy do ocenienia i poznania potencjału geotermalnego  na całym świecie. 
Potencjał energii geotermalnej jest bardzo trudny do zmierzenia. W związku z powyższym, jego  badanie jest kosztowne, czasochłonne i ryzykowne dla inwestorów i samorządów. Ta nowa technika, pozwala ocenić potencjał geotermalny przy minimalnym ryzyku i minimalnych kosztach. 
 
Mapy te mogą wspomóc rozwój geotermii tam, gdzie jeszcze nikt jej nie wykorzystywał. To narzędzie to skrót do informacji, jakie do tej pory otrzymywano na drodze  długotrwałych i kosztownych poszukiwań. 
 
Z mapy można skorzystać na wiele sposobów. Można znaleźć unikalne cechy zbiorników geotermalnych, w tym obszarów o cienkich skorupach oraz stref subdukcji, lokalizacje instalacji geotermalnych. Pomaga to określić, które obszary są najbardziej perspektywiczne, które posiadają duży potencjał geotermalny, zawężając tym samym pole poszukiwań.
ESA będzie kontynuować współpracę z IRENA celem  poprawy danych. Projekt ten jest pierwszym krokiem w kierunku opracowania kompleksowej techniki poszukiwania obszarów uprzywilejowanych pod względem zasobów energii geotermalnej. W dalszej kolejności mogą powstawać mniejsze mapy  w celu dalszej poprawy jakości wyników.
Obecnie partnerami tej inicjatywy jest 67 krajów i ponad 50 instytutów.
 
Sprawdź jak to działa – TUTAJ 
 
Źródło: IRENA