Rynek magazynowania energii jest rynkiem specyficznym i na pierwszy rzut oka, mało kto zdaje sobie sprawę o jego złożoności i zależności od wielu czynników. Czynniki takie jak struktura rynku energii elektrycznej, stawki detaliczne i wdrożenie energii odnawialnej spowodowały, że rynki magazynowania energii nabierają unikatowych kształtów w różnych krajach.

Na przykład w niektórych krajach odnotowano znaczny wzrost wdrożeń rozwiązań magazynujących energię na skalę przemysłową, ale niewielką lub zerową aktywność po stronie indywidualnych gospodarstw domowych. Alternatywnie, inne kraje i regiony odnotowały rosnącą popularność systemów magazynowania energii przez klientów indywidualnych, ale znacznie mniejszy popyt na projekty dla przemysłu na dużą skalę.

W ubiegłym roku, projekty magazynowania energii na dużą skalę ( nazywane w branży projektami FTM, czyli Front of The Meter), odnotowały szybki wzrost. Wzrost ten był podyktowany znaczną aktywnością w Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Chinach, których łączna pojemność magazynów oddanych do użytku w 2018 roku stanowiła 78 % zasobów globalnych.

magazyny energii Tesli

Magazyny energii Tesli. Źródło: Tesla

2018 – rok rozwoju stacjonarnego magazynowania energii w akumulatorach

Ogólny rynek stacjonarnego magazynowania energii w akumulatorach w 2018 roku odznaczył się znacznym rozwojem, co najlepiej przedstawia wzrost projektów o 83 % w stosunku do roku 2017. Opóźnienia w realizacji projektów w 2017 roku, spowodowały, że pierwszy kwartał 2018 roku osiągnął rekordowy poziom ponad 850 MW!

Drugi kwartał roku był spokojny, aby znowu odbić się w trzecim kwartale. Trzeci kwartał to z prawie 800 MW oddanych do eksploatacji. Najniższą liczbę projektów ukończono w czwartym kwartale, ze względu na tradycyjnie powolny okres zimowy i świąteczny.

Rynek amerykański ma tendencję do szybkiego wzrostu. Na 2019 rok, Ameryka Północna i Południowa mają już projekty na ponad 4,3 GW! Cały mówimy o magazynowaniu energii!

Firmy wiodące w projektach magazynowania energii w akumulatorach

NEC Energy Solutions, Nidec i Tesla Energy były wiodącymi integratorami systemów magazynowania energii w 2018 roku. Brano tu pod uwagę całkowitą liczbę uruchomionych megawatów, w oparciu o projekty o mocy większej niż 1 MW.

Narada i Tesla Energy dołączyły do ​​LG Chem i Samsung SDI jako najważniejsi dostawcy baterii do zleconych projektów.
Wyraźną tendencją w 2018 r. było zwiększenie rozmiarów dużych systemów FTM, co stanowi kolejny dowód na dojrzewanie branży.

System magazynowania energii z wykorzystaniem Powerpacków Tesli, źródło: Tesla

System magazynowania energii z wykorzystaniem Powerpacków Tesli, źródło: Tesla

Perspektywy

W nadchodzących latach, oczekiwane jest zainicjowanie przez Irlandię działań w temacie magazynowania energii. Mówi się o planowanym nabyciu od 91 do 140 MW.

Zamówienie planowane jest we wrześniu 2019 r., a wszystkie systemy mają zostać zainstalowane do września 2021 r.
Południowa Australia ustanowiła precedens dla innych państw, z hojnymi dopłatami do magazynowania energii.

Niektóre australijskie terytoria mają wysokie ceny energii dla odbiorcy indywidualnego, stąd oczekuje od właścicieli systemów PV, aby zbadali możliwości magazynowania energii, ponieważ samorządy lokalne zachęcają do wykorzystania energii słonecznej i magazynowej, a także rozwoju systemów, zagregowanych w wirtualne elektrownie (VPP).

Ta sytuacja polityczna i regulacyjna oznacza, że ​​rok 2019 powinien być kolejnym pozytywnym rokiem dla magazynowania energii. A jak będzie?

Źródło: pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia