Na stronie International Renewable Energy Agency (IRENA) udostępniony został doroczny raport o zatrudnieniu w branży odnawialnych źródeł energii na świecie.

 
 
W dokumencie „Renewable Energy and Jobs – Annual Review” zaprezentowany jest stan zatrudnienia w branży do roku 2015 zarówno w ujęciu całościowym, dla kilku wybranych państw, jak i dla poszczególnych sektorów. Jest to trzecie wydanie raportu przygotowane przez Agencję.
 
Najważniejsze informacje zawarte w przeglądzie:
 
IRENA szacuje, że globalnie zatrudnienie w branży odnawialnych źródeł energii wzrosło w roku 2015 o 5% do 8,1 miliona miejsc pracy. Kolejne 1,3 miliona osób zatrudnionych jest w sektorze hydroenergetyki dużej mocy.
 
Podczas, gdy na rynku pracy globalnie odnotowuje się spadek zatrudnienia w porównaniu do lat poprzednich, zatrudnienie w sektorze OZE wciąż rośnie, czego nie można powiedzieć o szeroko rozumianej branży energetycznej.
 
Kraje, będące największymi pracodawcami to Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie, Japonia i Niemcy. Zatrudnienie nieustannie przesuwa się w kierunku Azji – udział tego kontynentu w globalnym zatrudnieniu w sektorze OZE wzrósł do 60%.
 
Branża fotowoltaiczna była największym pracodawcą z 2,8 milionami osób zatrudnionych na całym świecie, co stanowi o wzroście o 11% względem 2014 roku. Wzrost zatrudnienia w tej konkretnej branży odnotowano w Japonii i Stanach Zjednoczonych, jest ono stabilne w Chinach i maleje na obszarze Unii Europejskiej.
 
Energetyka wiatrowa odnotowała w roku 2015 rekordowy wzrost zatrudnienia o 5% w ujęciu globalnym, co pozwoliło osiągnąć pułap 1,1 miliona oferowanych miejsc pracy.
 
Branża biopaliw liczy 1,7 miliona, biomasy 822 000,  biogazu 382 000 miejsc pracy, co pokazuje, że również są one istotnymi pracodawcami na rynku odnawialnych źródeł energii. Branża biopaliw odnotowała spadek zatrudnienia o 6% ze względu na mechanizację procesów lub małą produkcję biopaliw w niektórych krajach.
 
Największymi pracodawcami w branży energetyki wodnej dużych mocy były Chiny, Brazylia i Indie. Większość miejsc pracy obejmuje eksploatację i konserwację, ilość tych bezpośrednich spadła do 1,3 miliona.
 
Treść raportu w całości dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej International Renewable Energy Agency.
 
Źródło: irena.org