Zapraszamy do lektury wydania 2/2013 GLOBEnergia.

Wydanie można nabyć w sklepie: http://sklep.globenergia.pl/pl/sklep/produkt/wydanie-elektroniczne-globenergia-2-2013-automat-24h

W numerze między innymi:

100% energii elektrycznej z OZE, czy to możliwe?
W dyskusji o perspektywach rozwoju OZE jedną z najczęściej poruszanych kwestii jest niestałość oraz nieprzewidywalność wielkości produkcji. Ten argument używany  jest  przez  przeciwników  zielonej  energii  dla  potwierdzenia  ich  tezy,  że  gwarantem  bezpieczeństwa  energetycznego  pozostaną  elektrownie konwencjonalne.

Nowe modele aut elektrycznych na polskim rynku
Od  rozpoczęcia  sprzedaży  seryjnie  produkowanych  samochodów  elektrycznych  w  Europie  minęły  już  ponad trzy lata. Wg zapowiedzi producentów liczba  oferowanych w Polsce fabrycznie nowych pojazdów  elektrycznych w 2013 roku ma szansę się podwoić. Do  sprzedaży trafi między innymi Nissan Leaf, czyli najlepiej sprzedające się auto elektryczne w historii.

Wioski bioenergetyczne i lokalne sieci ciepłownicze
Wioska  bioenergetyczna  to  obszar,  w  którym  całość  zapotrzebowania  energetycznego  zaspokajana  jest  poprzez odnawialne źródła energii. Termin ten został  wprowadzony  około  dziesięć  lat  temu  przez  Interdyscyplinarne  Centrum  Zrównoważonego  rozwoju  (IZNE) Uniwersytetu w Getyndze na przykładzie pobliskiej gminy Jühnde.

Środowiskowe aspekty planowania parku wiatrowego
Parki wiatrowe powstają w sposób kompleksowy. Tok  postępowania administracyjnego jest uszeregowany,  przedsięwzięcie  musi  być  realizowane  metodą  krok  po  kroku.  W  pierwszej  kolejności  inwestorzy  muszą  się zmierzyć z procedurami planistycznymi oraz oceną  oddziaływania na środowisko, często również z protestami mieszkańców.

Instalacja odgromowa PV
Warunkiem  zadowolenia  z  instalacji  fotowoltaicznej  jest jej niezawodna praca przez długie dziesięciolecia.  W miarę możliwości należy instalację PV zabezpieczyć  przed zdarzeniami losowymi, w szczególności przed  uderzeniem pioruna. Aby uzyskać niezbędne zabezpieczenie, należy wykonać instalację odgromową lub  zmodyfikować istniejącą instalację na budynku.

Wykorzystanie ciepła HDR w Polsce
Wykorzystanie Hot Dry Rocks (HDR) jest definiowane  jako  wykorzystanie  nieeksploatowanych  dotąd  zasobów  energii  geotermalnej  (ciepła  geotermalnego)  zgromadzonych  w  tzw.  suchych  gorących  skałach,  niewymagających występowania zjawiska naturalnej  konwekcji  hydrotermalnej.  Czy  możliwa  jest  eksploatacja zawartego w nich ciepła w Polsce?

Inwestycje i projekty OZE – rozliczanie wsparcia publicznego
Przygotowując  się  do  realizacji  projektu  inwestycyjnego   rozważamy   możliwość   pozyskania   wsparcia  publicznego. Otrzymując dofinansowanie należy pamiętać nie tylko o tym, aby prawidłowo przygotować  dokumentację finansową, ale i o konsekwencjach wiążących się z przyjęciem wsparcia. Nie są one uciążliwe,  o ile jesteśmy świadomi swych praw i obowiązków.

Ekologiczność OZE – fakt czy mit?
Zarówno człowiek, jak i pozostałe organizmy żywe ściśle zależą od stanu środowiska, w jakim się znajdują.  Z tego powodu wysoce istotna jest troska, by człowiek  w  swej  codziennej  działalności  nie  szkodził  środowisku. Czy OZE rzeczywiście jest całkowicie ekologiczne,  czy może jednak niesie ze sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego?

100% energii elektrycznej z OZE, czy to możliwe?
W  dyskusji  o  perspektywach  rozwoju  OZE  jedną  z najczęściej poruszanych kwestii jest niestałość oraz  nieprzewidywalność   wielkości   produkcji.   Ten   argument  używany  jest  przez  przeciwników  zielonej  energii  dla  potwierdzenia  ich  tezy,  że  gwarantem  bezpieczeństwa  energetycznego  pozostaną  elektrownie konwencjonalne.

Nowe modele aut elektrycznych na polskim rynku
Od  rozpoczęcia  sprzedaży  seryjnie  produkowanych  samochodów  elektrycznych  w  Europie  minęły  już  ponad trzy lata. Wg zapowiedzi producentów liczba  oferowanych w Polsce fabrycznie nowych pojazdów  elektrycznych w 2013 roku ma szansę się podwoić. Do  sprzedaży trafi między innymi Nissan Leaf, czyli najlepiej sprzedające się auto elektryczne w historii.

Wioski bioenergetyczne i lokalne sieci ciepłownicze
Wioska  bioenergetyczna  to  obszar,  w  którym  całość  zapotrzebowania  energetycznego  zaspokajana  jest  poprzez odnawialne źródła energii. Termin ten został  wprowadzony  około  dziesięć  lat  temu  przez  Interdyscyplinarne  Centrum  Zrównoważonego  rozwoju  (IZNE) Uniwersytetu w Getyndze na przykładzie pobliskiej gminy Jühnde.

Środowiskowe aspekty planowania parku wiatrowego
Parki wiatrowe powstają w sposób kompleksowy. Tok  postępowania administracyjnego jest uszeregowany,  przedsięwzięcie  musi  być  realizowane  metodą  krok  po  kroku.  W  pierwszej  kolejności  inwestorzy  muszą  się zmierzyć z procedurami planistycznymi oraz oceną  oddziaływania na środowisko, często również z protestami mieszkańców.

Instalacja odgromowa PV
Warunkiem  zadowolenia  z  instalacji  fotowoltaicznej  jest jej niezawodna praca przez długie dziesięciolecia.  W miarę możliwości należy instalację PV zabezpieczyć  przed zdarzeniami losowymi, w szczególności przed  uderzeniem pioruna. Aby uzyskać niezbędne zabezpieczenie, należy wykonać instalację odgromową lub  zmodyfikować istniejącą instalację na budynku.

Wykorzystanie ciepła HDR w Polsce
Wykorzystanie Hot Dry Rocks (HDR) jest definiowane  jako  wykorzystanie  nieeksploatowanych  dotąd  zasobów  energii  geotermalnej  (ciepła  geotermalnego)  zgromadzonych  w  tzw.  suchych  gorących  skałach,  niewymagających występowania zjawiska naturalnej  konwekcji  hydrotermalnej.  Czy  możliwa  jest  eksploatacja zawartego w nich ciepła w Polsce?

Inwestycje i projekty OZE – rozliczanie wsparcia publicznego
Przygotowując  się  do  realizacji  projektu  inwestycyjnego   rozważamy   możliwość   pozyskania   wsparcia  publicznego. Otrzymując dofinansowanie należy pamiętać nie tylko o tym, aby prawidłowo przygotować  dokumentację finansową, ale i o konsekwencjach wiążących się z przyjęciem wsparcia. Nie są one uciążliwe,  o ile jesteśmy świadomi swych praw i obowiązków.

Ekologiczność OZE – fakt czy mit?
Zarówno człowiek, jak i pozostałe organizmy żywe ściśle zależą od stanu środowiska, w jakim się znajdują.  Z tego powodu wysoce istotna jest troska, by człowiek  w  swej  codziennej  działalności  nie  szkodził  środowisku. Czy OZE rzeczywiście jest całkowicie ekologiczne,  czy może jednak niesie ze sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego?