Głogów będzie bogatszy o nową biogazownie

instalacja biometanowa

W przemysłowej części Głogowa ma powstać nowoczesna instalacja do produkcji biometanu. W środę 29-go sierpnia przedstawiciele zainteresowanych stron, inwestor - firma Engie i  zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podpisali w tej sprawie list intencyjny. Zakończenie budowy instalacji planowane jest na  drugą połowę 2026 roku. Poniżej analizujemy planowaną instalację i obecny status sektora biogazowego w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

instalacja biometanowa

Podziel się

Głogów stawia na rozwój

Realizacja inwestycji to jeden z wielu projektów realizowanych w ramach programu SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk). Biogazownia będzie produkować około 1500 m3 biometanu na godzinę. Jej głównym zadaniem będzie przetwarzanie odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym procesie fermentacji metanowej. Uzyskany produkt końcowy, czyli biogaz, będzie spełniał standardy gazu wysokometanowego. Jeżeli lokalne warunki na to pozwolą, biometan będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź zostanie skroplony do formy bioLNG i zasili sektor transportowy.

Planowana inwestycja wpisuje się w cele strategiczne Grupy ENGIE, które zakładają m.in rozwój ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie śladu węglowego. SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny. Wokół inwestycji będzie mógł się rozwijać lokalny biznes.

wyjaśnia Jan Woźniak, dyrektor generalny ENGIE Polska

Realizacja projektu pozwoli także na rozwój gospodarczy miasta na wielu poziomach i będzie krokiem w kierunku osiągnięcia celu zamkniętej gospodarki odpadami. Przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Instalacja daje szansę regionowi na rozwój gospodarczy poprzez promowanie i utrzymywanie konkurencyjności lokalnych produktów spożywczych i ich eksportu dzięki ekologicznej produkcji i możliwości wykazania niskiego śladu węglowego - czytamy w komunikacie od Engie. Według prezydenta Głogowa realizacja inwestycji daje szansę na wsparcie zielonej transformacji i wzbogacenie miksu energetycznego regionu:

Stymulowanie rozwoju regionu w dobie dekarbonizacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Biogaz jest szansą dla miasta na zwiększenie udziału paliw alternatywnych w mikście energetycznym oraz na uzyskanie stabilnego źródła dostaw energii. Inwestycja wpisuje się w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Głogowa, w tym odporności regionu na zmiany cen i podaży gazu ziemnego. Zapewni także większą stabilność lokalnego rynku pracy na stanowiskach dobrze płatnych i perspektywicznych z pozycji rozwoju pracownika.

mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa

Pożądany produkt uboczny

Jednym z produktów powstającym podczas wytwarzania biogazu jest tzw. poferment. To nic innego, a ekologiczny wieloskładnikowy nawóz o doskonałych właściwościach wzbogacających uprawy. Jest on łatwo przyswajalny przez rośliny, a stosowany długookresowo odbudowuje warstwę humusową gleby. 

Ma to fundamentalne znaczenie dla produkcji rolnej, ponieważ ze względu na intensywną uprawę roli z użyciem nawozów mineralnych gleby w Europie stopniowo tracą warstwę aktywną biologicznie i ubożeją. Ilość nawozu, którą wyprodukuje instalacja ENGIE, będzie w stanie zaopatrzyć w ekologiczny nawóz ponad 1000 ha okolicznych ziem uprawnych. Projekt, wybudowany w najnowszej technologii i najwyższych standardach, będzie eliminować odory ze środowiska. Odchody zwierzęce pochodzące z lokalnych farm i firm, zamiast trafiać bezpośrednio na okoliczne pola, zostaną odgazowane w instalacji w sposób kontrolowany - twierdzi Engie w opublikowanym komunikacie.

Inny równie ważny aspekt towarzyszący powstającej instalacji to tworzenie lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki temu stale powiększająca się ilość odpadów produkowanych w regionie znajdzie miejsce zbytu i nie będzie zalegać na hałdach. Zatem jednocześnie ograniczony zostanie negatywny wpływ strefy przemysłowej na środowisko.    

Rozwój sektora biogazowego w Polsce

Zgodnie z raportem dostarczonym przez Agencje Rynku Energii (ARE) na koniec czerwca br. moc zainstalowana w elektrowniach biogazowych wyniosła 286,4 MW. Dla porównania w czerwcu 2022 roku było to 266,1 MW. Mogłoby się wydawać, że zmiany zachodzące w sektorze obecnie rozruszają implementację biogazu w Polsce. O utrzymanie trendu rozwoju postarał się również rząd. Jeden z programów uruchomionych w tym roku - Energia dla wsi (EDW) ma być tego dowodem. Mimo iż EDW wystartował w styczniu tego roku, to dopiero w sierpniu NFOŚiGW poinformował o przyznaniu pierwszego dofinansowania - otrzyma je mikrobiogazownia rolnicza ze Śląska. Rządowy program skierowany jest do rolników i spółdzielni energetycznych. Jego celem jest wsparcie inwestycji w OZE oraz magazyny energii na terenach wiejskich. Jednak dotychczas zainteresował niemal wyłącznie podmioty, które chcą zainwestować w biogaz, ponieważ wszystkie wnioski, jakie wpłynęły przed wakacjami dotyczyły biogazowni. Budżet Energii dla wsi opiewa na miliard złotych. Mikrobiogazownia rolnicza ze Śląska ma otrzymać z niego 1,5 mln złotych. Z reguł wysokość wsparcia jaką można uzyskać w ramach programu pokrywa 65% kosztów budowy instalacji biogazowej dla rolnika indywidualnego lub grupy zrzeszonej w ramach spółdzielni. 

Plany wobec powiększenia portfolio bio instalacji ogłosiła również grupa ORLEN. Do 2030 r. planują wybudować około 100 biogazowni i biometanowni. Działania zakrojone na szeroką skalę są jak najbardziej wskazane, gdyż jak twierdzą eksperci potencjał biogazu w Polsce jest na tyle duży, że jeżeli całościowo wykorzystamy dostępny potencjał substratu, to można by całkowicie odpuścić sprowadzanie gazu do kraju.

Kolejny ważny news dla branży to ogłoszenie utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) na terenie woj. lubelskiego, gdzie kształcić się będą przyszli specjaliści m.in. w zakresie biogazu i biometanu. Projekt otrzymał dofinansowanie blisko 12 mln złotych. Podpisane umowy objęły następujące dziedziny:

  • energetyka odnawialna (bioenergetyka) – Szkoła Zawodowa w Jabłoni, 
  • ogrodnictwo – powiat opolski, 
  • prace budowlane – Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, 
  • ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem – powiat łukowski, 
  • pszczelarstwo – powiat lubelski, 
  • elektryka – powiat radzyński. 

Wartość projektu to 1,4 mld zł. Jest on realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale obecnie jest prefinansowany ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.  

Źródła: ENGIE, Magazyn Biomasa, MEiN

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia