Zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które weszły w życie 29 lipca tego roku, miały na celu umożliwienie gminom wzięcia udziału w programie. Na podstawie zawartego porozumienia z wojewódzkim funduszem, gmina może przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Takie rozwiązanie ma ułatwić zainteresowanym mieszkańcom gminy dostęp do programu. Kolejnym celem jest usprawnienie procesu wdrażania programu. Tymczasem, gmina Chorzów nie ma w planach podjęcia współpracy. Jako główny powód przedstawia przewagę zabudowy wielorodzinnej w mieście.

Mieszkańcy nie wykazują zainteresowania

Program Czyste Powietrze jest dedykowany głównie dla posiadaczy domków jednorodzinnych. W Chorzowie taka zabudowa nie stanowi znaczącego udziału. Tam, prawdziwy problem niskiej emisji powoduje zabudowa wielorodzinna.

W związku z tym, władze miasta nie przewidują dużego zainteresowania programem wśród chorzowian. Podczas zorganizowanego spotkania konsultacyjnego WFOŚiGW w Katowicach z mieszkańcami, po otrzymaniu dawki informacji na temat programu, potencjalni beneficjenci uznali, że jest on dla nich mało atrakcyjny.

Zdaniem miejskich urzędników, program nie znalazł uznania wśród mieszkańców ze względu na zróżnicowanie dotacji uzależnione od dochodów. Porównywalne lub wyższe dofinansowanie do wymiany źródła ciepła chorzowianie mogą otrzymać od miasta. Kolejny problem dla mieszkańców mogą stanowić skomplikowane procedury aplikacyjne.

Według danych WFOŚiGW z Chorzowa złożono tylko 35 wniosków do programu. Dla porównania, dzięki dotacjom z budżetu miasta zostało zawartych ponad 300 umów.

Problem także dla urzędników?

Problem z zawarciem porozumienia nie dotyczy tylko braku zainteresowania u mieszkańców. Wdrożenie programu w gminie wiązałoby się z koniecznością przekazania urzędnikom w gminie procedury administracyjnej.

Według władz miasta, to kolejny argument przemawiający za tym, aby nie tworzyć pośrednictwa w przyjmowaniu wniosku. Dodatkowe obowiązki, odpowiedzialności i koszy, które gminy będą musiały ponieść zawierając porozumienie są w tym momencie nie do przyjęcia przez gminę Chorzów. Do obowiązków gminy należałoby zagwarantowanie dostępu do przeszkolonego pracownika, który zajmie się przygotowaniem wniosku pod kątem spełnienia wymagań programu, jego weryfikacja, przekazanie dokumentów do WFOŚiGW, pomoc wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o płatność, a także weryfikowanie wniosków przekazanych przez WFOŚiGW złożonych w WFOŚiGW. Zdaniem miejskich urzędników, zakres odpowiedzialności jest duży, a koszty wynagrodzenia wyspecjalizowanych pracowników nie będą z góry pokryte.

Dodatkowo, Chorzów jest miastem położonym blisko Katowic, gdzie znajduje się bezpośredni punkt przyjęcia wniosków – WFOŚiGW w Katowicach. Oznacza to, że zainteresowani mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek do wzięcia udziału w programie Czyste Powietrze. Po prostu nie zrobią tego w gminie, a w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska.

Czy sytuacja się zmieni?

To, że teraz Chorzów jako gmina nie planuje nawiązać współpracy w ramach programu Czyste Powietrze, nie oznacza, że w przyszłości sytuacja nie ulegnie zmianie. Obecnie program Czyste Powietrze nie obejmuje zabudowy wielorodzinnej. W przypadku Chorzowa, w którym taka zabudowa dominuje, być może faktycznie dobrym rozwiązaniem jest tymczasowe wstrzymanie się z angażowaniem gminy we współpracę z WFOSiem.

Realizacja Programu przewidziana jest na okres 10 lat. W tym czasie mogą ulec zmianie warunki Programu, np. uwzględniające zabudowę wielorodzinną. Jeśli przełożą się na wzrost zainteresowania chorzowian to wówczas rozważymy przystąpienie do współpracy z WFOŚiGW w Katowicach – podsumował Marcin Michalik zastępca prezydenta Chorzowa.

źródło: mojchorzow.pl

Redakcja GLOBEnergia