Siedem lubuskich szkół w Bieżycach, Chlebowie, Czarnowicach, Grabicach, Starosiedlu i Strzegowie oraz Brodach w połowie roku 2014 otrzymało od Fundacji Greenpeace Polska instalacje fotowoltaiczne o mocy 10 kW. Szkoły te były jednymi z pierwszych w Polsce budynków użyteczności publicznej, które miały dołączyć do grona prosumentów – producentów energii, którzy zużywają ją na własne potrzeby.

To wydarzenie ma dla naszych gmin szczególne znaczenie. Jak widać ,można produkować energię w sposób przyjazny ludziom i środowisku, korzystając z nowoczesnych technologii, takich jak nasze elektrownie słoneczne. Generalnie, odnawialne źródła energii, przy dzisiejszym zaawansowaniu technologicznym, są idealną alternatywą np. dla kopalni węgla brunatnego i elektrowni spalających paliwa kopalne – powiedział Zbigniew Barski, Wójt Gminy Gubin.

Szkoły w gminach Gubin i Brody prosumentami

Zespół Szkół nr 2 w Brodach – jedna z placówek, które stały się prosumentami, fot. Konrad Konstantynowicz, źródło: Greenpeace

Do lipca tego roku szkoły nie mogły w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje produkcja energii ze słońca. Zgodnie z prawem, prosumentami mogły zostać tylko osoby fizyczne lub podmioty, prowadzące działalność gospodarczą. Dlatego wójtowie gmin Brody i Gubin, na których terenie powstały jedne z pierwszych w Polsce mikroinstalacji szkolnych, wspierani przez lokalną społeczność oraz organizacje pozarządowe, podejmowali konsekwentne działania, aby prawo zmienić. Tegoroczna nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany umożliwiające budynkom użyteczności publicznej dołączenie do grona prosumentów.

Aby do tego doszło potrzebne były działania i naciski wielu środowisk, także dyrekcji naszych szkół oraz organizacji pozarządowych takich jak Greenpeace czy ruch Więcej niż Energia, których partnerami są gminy Brody i Gubin, aby w nowej ustawie o OZE szkoły i inne instytucje pożytku publicznego były traktowane jako prosumenci. Poza aspektem ekonomicznym, te instalacje mają jeszcze jeden zasadniczy walor – edukacyjny. Uczniowie mogą naocznie przekonać się, że to działa – mówi Ryszard Kowalczuk Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, właściciele instalacji o mocy do 10 kW mają możliwość rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej przez siebie do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Dzięki temu, że szkoły instalacje otrzymały od organizacji w prezencie, w najbliższym roku oszczędności w zakupie energii dla każdej ze szkół wyniosą od 1700 do 4300 zł. Nie udałoby się osiągnąć takich oszczędności, gdyby gminy musiały same zainwestować w zakup urządzeń oraz montaż. Tymczasem obecnie, tego typu instalacje mają szansę się opłacać, jeżeli skorzystają z dofinansowania, np. funduszy unijnych. Zmiany prawne umożliwiły takim jednostkom jak szkoły przyłączenie się do sieci, jednak rezygnacja ze stabilnego i przejrzystego systemu wsparcia jakim są np. taryfy gwarantowane, doprowadziła do sytuacji, w której bez dotacji trudno będzie zapewnić opłacalność dla inwestycji.

Szkoły w gminie Gubin i Brody są pionierami wśród instytucji, które korzystają ze źródeł odnawialnych w Polsce. Pierwsi zderzyliśmy się z absurdalnym prawem przyłączania mikroinstalacji do sieci. Nie było łatwo, ale nasz wspólny upór i konsekwencja doprowadziły do zmian, dzięki którym szkoły, domy kultury, jednostki straży pożarnej czy urzędy publiczne mogą zostać prosumentami i postawić na energetyką odnawialną – powiedział Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Dziś Greenpeace, wójtowie obu gmin i dyrekcje wszystkich szkół, świętowali podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Źródło: Greenpeace

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia