GoodWe z najwyższą oceną Altman-Z w rankingu Bloomberg NEF

Firma GoodWe z najwyższym wskaźnikiem Altman-Z zostaje uznana za najbardziej stabilnego finansowo producenta falowników według rankingu Bloomberg NEF w 2021 roku.

Zdjęcie autora: GoodWe

GoodWe

producent falowników
falownik

W ciągu ostatnich kilku lat firma zdobyła znaczny udział na rynku fotowoltaiki w wielu segmentach, w które jest zaangażowana. GoodWe udało się podpisać szereg globalnych umów z największymi dystrybutorami rozwiązań fotowoltaicznych, których zasięg obejmuje sześć kontynentów, jak również wszystkie kategorie inwerterów PV.

Solidne wyniki rynkowe i finansowe zapewniły GoodWe najwyższy wskaźnik Altman-Z wśród producentów rozwiązań PV w corocznym raporcie Bloomberg New Finance (BNEF), wskazując na bardzo dobrą kondycję i płynność finansową przedsiębiorstwa. Wskaźnik Altman-Z mierzy sytuację finansową firmy, szczególnie w obszarze produkcji, oceniając jej rentowność, płynność, zadłużenie i wypłacalność.


Strategia operacyjna firmy GoodWe zakłada przyspieszenie procesu cyfryzacji oraz inteligentnej transformacji wszystkich elektrowni, a także rozwój nowych technologii energetycznych na szeroką skalę. Aby to osiągnąć, firma pracuje nad dostarczaniem kompletnych, zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych dla stworzenia nowej ery inteligentnej energii, opracowując coraz bardziej wydajne i innowacyjne systemy.

Celem GoodWe jest tworzenie zrównoważonych pod kątem energetycznym społeczności, z uwzględnieniem potrzeb kluczowych interesariuszy, w tym nie tylko klientów, pracowników i akcjonariuszy, ale także środowiska naturalnego w taki sposób, aby móc generować wartość, dążąc jednocześnie do zrównoważonej i bardziej ekologicznej przyszłości.

GoodWe poczyniło znaczące postępy w kierunku stworzenia nowej ery inteligentnej energii. Z raportu półrocznego spółki wynika, że w 2020 roku GoodWe dostarczyło na światowe rynki blisko 330 000 inwerterów sieciowych. Ten sam raport wskazuje, że ok. 156 500 falowników zostało dostarczonych przez azjatyckiego producenta w pierwszej połowie roku na rynki zagraniczne, co stanowi 65,62% łącznych dostaw.

Ponadto, w szybko rozwijającym się segmencie magazynowania energii (Power Conversion Systems) GoodWe zrealizowało w pierwszej połowie roku dostawę ok. 21 tys. urządzeń, czyli niemal tyle samo, co w roku poprzednim (22 300 sztuk).

W ciągu ostatnich 3 kwartałów 2021 roku GoodWe osiągnęło przychody w wysokości 269 mln USD, co stanowi wzrost o 65,12% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak dobre wyniki to efekt ciągłych inwestycji w badania i rozwój innowacyjnych systemów i technologii. Towarzyszyły temu również udane strategie wejścia na nowe rynki zagraniczne, co pozwoliło GoodWe nie tylko zwiększyć udział w rynku i uzyskać wyższe zyski, ale również utrzymać pozycję lidera wśród twórców nowej ery inteligentnej energii, jak i wiodącego producenta falowników hybrydowych dedykowanych do magazynowania energii z fotowoltaiki.