Dalsze zacieśnienie współpracy pozwoliło GoodWe Europe GmbH stać się europejską centralą, tworzącą spójną siłę napędową w Europie oraz łączącą działalność pionierskiego, historycznie ważnego oddziału w Wielkiej Brytanii i odnoszącego sukcesy oddziału holenderskiego z niemiecką spółką GmbH.

Celem GoodWe jest nie tylko efektywne, wspólne wykorzystanie synergii w celu skuteczniejszego działania, ale również dalszy rozwój trwałej współpracy z klientami na miejscu i możliwość lepszego zaspokajania ich potrzeb. Aby móc identyfikować się z partnerem biznesowym, ważne jest, aby ten partner posiadał lokalne kompetencje i był w pełni zaangażowany we wspólne działania.

Priorytety

Dla producenta ważne jest, aby pokazać klientom, że jest dla nich dostępny i otwarty. Również ważne jest to, że lokalni pracownicy mogą analizować i definiować strategie i wymagania rynkowe w celu lepszego zrozumienia i dostosowania się do potrzeb klientów. Trzy biura w Europie, większa liczba przedstawicieli w poszczególnych krajach oraz dwa europejskie magazyny pozwalają firmie obsługiwać klientów we własnych krajach i terytoriach oraz są ważnym kamieniem milowym w trwającej internacjonalizacji marki. Siedziba GoodWe EMEA w Monachium to zobowiązanie do długoterminowego planowania współpracy i budowania zaufania do wspólnej przyszłości.

Działalność lokalna

Z zespołem liczącym obecnie ponad 30 pracowników w regionie EMEA, GoodWe Europe działa jako lokalny partner w całym regionie i oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie przedsprzedaży, sprzedaży, obsługi posprzedażowej i serwisu produktów. Po dwóch intensywnych i bardzo owocnych latach tworzenia europejskiej siedziby oraz powiększania zespołu zaangażowanych i doświadczonych pracowników, GoodWe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jest przygotowana na dalszy rozwój i wyzwania naszej branży. Zwłaszcza ostatni rok dynamicznej ekspansji, w którym spółka została uhonorowana prestiżowymi nagrodami i międzynarodowym uznaniem, potwierdził, że GoodWe jest na dobrej drodze.

GoodWe Europe z siedzibą w Monachium jest w stanie wspierać klientów lokalnie w każdym kraju, a w nadchodzącym czasie to wsparcie ma się jeszcze umocnić! GoodWe Europe koncentruje się na sprzedaży i wsparciu technicznym, a także operacjach, logistyce, finansach, HR i marketingu.

GoodWe Europe GmbH została założona w 2018 roku i zdołała bardzo szybko się rozwinąć oraz zbudować szeroką sieć, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom swoich klientów. W celu dalszego rozwoju i zapewnienia optymalnego wsparcia, firma planuje dalsze zwiększanie liczby pracowników i struktury lokalnej w 2021 r., aby klienci mogli polegać na Goodwe jako silnym i lojalnym partnerze w długoterminowej współpracy z marką rozpoznawalną na całym świecie – mówi Thomas Haering, dyrektor generalny GoodWe EMEA.

Ciągły rozwój

Jako jeden z 10 najlepszych producentów falowników słonecznych na świecie w 2019 roku według Bloomberg, IHS & Wood Mackenzie, GoodWe mierzy swój sukces osiągnięciami swoich klientów poprzez identyfikację i integrację najbardziej zaawansowanych komponentów i technologii przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowej obsługi klienta. Jako stabilna finansowo spółka, GoodWe zbudowało swoją reputację poprzez ciągły wzrost na wszystkich rynkach, na których prowadzi swoją działalność. Ostrożne, stopniowe podejście, polegające na strategicznym wzroście i konsolidacji zapewnia trwałość, zyskowny wzrost i zwiększony udział w rynku.
GoodWe jest już dobrze rozpoznawalnym producentem falowników najwyższej jakości dla sektora mieszkaniowego, magazynowego i C&I. Dzięki nowym falownikom w zakresie mocy od 100 do 250 kW, zarówno przy 1100 VDC, jak i 1500 VDC, GoodWe obejmuje także realizacje dla sektora użyteczności publicznej.

Dzięki zespołowi przedsprzedażowemu GoodWe jest w stanie wspierać swoich klientów w realizacji najbardziej wymagających przetargów, obsłudze na najwyższym poziomie oraz w pełni zintegrowanych rozwiązaniach na skalę użytkową.


Materiał sponsorowany

GoodWe

producent falowników