W gminie Brudzew w woj. wielkopolskim powstaje farma fotowoltaiczna o mocy ok. 70 MWp. Jej budowa zakończy się jeszcze w październiku 2021 r. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosić będzie 100,7 ha.

Transformacja terenów pogórniczych

Inwestycja ZE PAK SA wpisuje się w transformację terenów pogórniczych w Polsce. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, gdzie jeszcze w lutym  2021 r. wydobyta została jego ostatnia tona.

Powstanie farmy fotowoltaicznej jest ściśle związane z nową strategią Spółki, która zakłada całkowitą rezygnację z produkcji energii z węgla brunatnego do 2030 r.. Realizowana inwestycja w pełni wpisuje się w kontekst sprawiedliwej transformacji realizowanej na terenach pogórniczych w Polsce. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Powiat turecki – na terenie którego budowana jest Farma Brudzew – stał się placem budowy wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii w postaci farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

ZE PAK SA kładzie szczególny nacisk na wdrożenie szeregu działań mających na celu minimalizację konsekwencji społeczno – ekonomicznych związanych z zaprzestaniem na terenie Wielkopolski Wschodniej produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. W tym celu w porozumieniu z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie Spółka stworzyła Centrum Szkoleniowe OZE. Umożliwia ono prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane są uzyskiwaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przy budowie farmy Brudzew zatrudnienie znalazły osoby, które jeszcze niedawno pracowały przy wydobyciu węgla brunatnego, a którym udało się przekwalifikować i zdobyć nowe kompetencje właśnie w Centrum. Według ustaleń GLOBEnergia.pl, w Centrum Szkoleniowym OZE, przeszkolono już w sumie 70 osób.

Kredyt i budowa

Umowa podpisana przez konsorcjum trzech banków dotyczy finansowania inwestycji w fotowoltaikę w wysokości 175 mln zł, z czego kredyt inwestycyjny to 138 mln zł. Dokument obejmuje kredyt długoterminowy, kredyt VAT oraz Umowę Wsparcia, w której gwarantem będzie Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK).

Energię z nowej farmy fotowoltaicznej rozdystrybuuje Polkomtel Sp. o .o. Umowa zawarta została na okres 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Kontrakt przewiduje zakup przez Polkomtel Sp. z o.o. całości wolumenu energii wyprodukowanej przez farmę w okresie jej obowiązywania. Szacowany wolumen produkcji energii elektrycznej przez farmę Brudzew w pierwszym roku jej działalności wyniesie około 68 GWh. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat wyniesie około 300 mln zł.

Farma powstanie w gminie Brudzew w woj. wielkopolskim. Jej budowa zakończy się jeszcze w październiku 2021 r. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosić będzie 100,7 ha.

Wykonawcą Farmy Brudzew jest konsorcjum spółek ESOLEO Sp. z o.o. oraz PAK Serwis Sp. z o.o., a jednym z głównych podwykonawców jest spółka PAK Górnictwo Sp. z o.o. W ramach dotychczasowych prac wykonano już ponad 70 proc. profili wspierających konstrukcję wsporczą farmy fotowoltaicznej, jak również ponad 25 proc. jej konstrukcji wsporczej.

Zaangażowanie banków

– Udział Pekao w inwestycji ZE PAK SA zwiększa nasze zaangażowanie w projekty wspierające proces transformacji energetycznej w Polsce, realizację inicjatyw ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Posiadamy znaczącą ekspozycję na zielone inwestycje, dlatego tym bardziej cieszę się, że do naszego portfolio dołącza projekt o tak dużej skali. Jesteśmy odpowiednio przygotowani aby w przyszłości finansować kolejne tego typu projekty – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Bank Pekao angażując się w projekty ekologiczne finansuje m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy niskoemisyjny transport miejski. W ubiegłym roku Pekao uczestniczył w emisji obligacji o charakterze zrównoważonym największych polskich spółek energetycznych Orlen i Tauron. Grupa Pekao wypracowała również strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie o wartości 2,5 mld zł. Ma to zapewnić pozyskanie finansowania na modernizację i rozbudowę spalarni odpadów komunalnych oraz budowę sortowni odpadów. W swojej ofercie bank posiada także pożyczkę ekspresową na cele ekologiczne w ramach akcji „Zadbaj o dobry klimat”. W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku.

Źródło: Pekao, ZE PAK

 

Redakcja GLOBEnergia