13 kwietnia 2015 roku odbyła się debata na temat modernizacji sektora energetyczno-ciepłowniczego w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych Polski. 

 
W tym spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, w tym konieczność podążania przez Polskę ścieżką zrównoważonego rozwoju, dalsza transformacja polskiej gospodarki i energetyki w kierunku niskoemisyjnym jest nieunikniona, ale jednocześnie musi odbywać się w racjonalny sposób – powiedział. – Istotne jest, aby transformacja ta nie stwarzała zagrożeń dla konkurencyjności gospodarki, w tym przemysłu, ale aby mogła być wykorzystana do kreowania nowych obszarów aktywności i przewag konkurencyjnych – dodał.
 
Cała debata odnosiła się do kierunków rozwoju europejskiego sektora energetycznego, w nawiązaniu do Konkluzji w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. którą Rada Europejska przyjęła w październiku 2014r. 
 
W opinii wiceministra Pietrewicza sektor ciepłowniczy stoi przed wielkim wyzwaniem modernizacyjnym.  Modernizacja ciepłownictwa systemowego będzie dotyczyć wsparcia źródeł wytwórczych w zakresie wysokosprawnej kogeneracji oraz modernizacji tej infrastruktury która już istnieje. Przewidziane są również nowe inwestycje,  mające na celu podłączenie większej ilości odbiorców do ekologicznych sieci ciepłowniczych. 
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki