Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy wielokrotnie, że popularni aktorzy jak Jerzy Stuhr czy właśnie Grażyna Wolszczak zaczęli domagać się swoich praw w sądzie odnośnie czystego powietrza. Pozew według aktorki był formą troski o jej dobra osobiste, zdrowie własne oraz najbliższych. Zadośćuczynienie, którego się domagała przekazała fundacji onkologicznej Unicorn z Krakowa. W ocenie sądu z przepisów prawa w sprawie jakości powietrza jasno wynika, że państwa UE są zobowiązane by dbać o jego stan.

Dlaczego Grażyna Wolszczak zdecydowała się na walkę ze smogiem? Tłumaczyła w rozmowie z GLOBEnergia.pl, że jeśli więcej osób będzie miało świadomość i będzie się przyłączać, to mamy szansę na wygranie walki ze smogiem. Wskazała, że smog jest chociaż go nie widać i jest cichym zabójcą. – Albo będziemy się na to godzić jak potulne owce, żeby nie powiedzieć barany, albo postaramy się coś z tym zrobić – podkreśliła.

Mec. Górski poinformował, że 10 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pozwanego Skarbu Państwa od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji w sprawie smogu w Polsce. Sąd I instancji uwzględnił powództwo zasądzając od Skarbu Państwa na rzecz powódki kwotę 5 tys. zł na wskazany w pozwie cel społeczny. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczył apelacji Skarbu Państwa od wyroku z 24 stycznia 2019 roku, który zapadł przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w sprawie z powództwa Pani Grażyny. Sąd prawomocnym i ostatecznym wyrokiem stwierdził, że Skarb Państwa jest odpowiedzialny wobec mieszkańców Polski za złą jakość powietrza. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie zła jakość powietrza narusza takie dobra osobiste jak zdrowie, wolność, czy prywatność.

Górski wskazuje, że każdy, kto uważa, że w wyniku złej jakości powietrza naruszane są jego dobra osobiste, może w procesie sądowym domagać się np. zasądzenia od Skarbu Państwa stosownego zadośćuczynienia na swoją rzecz. Prawnik zauważa, że spór w sprawie odpowiedzialności za złą jakość powietrza, który został rozstrzygnięty prawomocnym i ostatecznym wyrokiem, miał wymiar nie tylko procesowy. Jest to również, a może przede wszystkim, spór cywilizacyjny o to, jaka jest współcześnie rola Państwa w zakresie ochrony środowiska.

Zanieczyszczenie powietrza jest zjawiskiem realnym

Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał w wyroku, że zanieczyszczenie powietrza jest zjawiskiem realnym i niebezpiecznym, a nasze Państwo dopuszcza się bezprawnych zaniedbań, w wyniku których naruszane są prawa obywateli.

– Władze publiczne przez lata zaniedbań doprowadziły to tego, że w Polsce nie są przestrzegane normy jakości powietrza, co naraża mieszkańców na uciążliwości. Z tego powodu możemy domagać się stosownych zadośćuczynień – wskazuje Górski.

Jeszcze nieprawomocne wyroki w sprawie odpowiedzialności za złą jakość powietrza uzyskali również: Katarzyna Ankudowicz, Jerzy Stuhr, Mariusz Szczygieł oraz Tomasz Sadlik – także ambasadorzy akcji #pozywamsmog.

W toku jest również przyjęty do rozpoznania pozew grupowy dotyczący odpowiedzialności za złą jakość powietrza w Polsce, w którym reprezentantem grupy jest Katarzyna Ankudowicz. We wszystkich tych sprawach pełnomocnikiem powodów jest Radosław Górski.

Redakcja: Patrycja Rapacka, Źródło: Facebook/Polska Agencja Prasowa/własne

 

Redakcja GLOBEnergia