Grecja wprowadza nowe zasady regulujące OZE. Mają pozwolić na 70 proc. OZE w 2030 r.

Grecja w ciągu ostatnich kilkunastu lat poczyniła znaczne postępy na drodze do neutralności klimatycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), między rokiem 2010 a 2020 generacja energii elektrycznej z węgla kamiennego spadła tam aż sześciokrotnie. Został on zastąpiony w głównej mierze gazem ziemnym, a w drugiej kolejności odnawialnymi źródłami energii. O ile energetyka wiatrowa od dwudziestu lat rozwija się dynamicznie, to od 2013 roku grecka fotowoltaika nie zwiększała produkcji energii. Przełomem był rok 2021, kiedy do greckiej sieci podłączono 792 MW fotowoltaiki. Czy nowo wprowadzone regulacje prawne ułatwią rozwój energetyki słonecznej i innych OZE?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Założenia

Greckie Ministerstwo Środowiska i Energii przekazało ramowy plan oczekiwanych regulacji związanych z wydawaniem licencji na inwestycje w odnawialne źródła energii, a także w magazynowanie energii. Kluczowym postulatem jest skrócenie średniego czasu wydawania pozwoleń dla OZE z 5 lat do 14 miesięcy. Zabieg przyspieszenia procedur ma przyciągnąć firmy, które chciałyby rozszerzyć swoją działalność na Grecję. Na dotychczasowych zasadach było to dla nich zbyt wielkie ryzyko, ze względu na niepewny zysk.

Ramy wprowadzają ponadto uproszczenie procedur, gdyż liczbę wymaganych dokumentów drastycznie zmniejszono z 91 do 54, a liczba etapów uzyskiwania pozwolenia spadła z siedmiu do pięciu. Cały proces przyspieszy także cyfryzacja - wszystkie działania realizowane będą za pomocą Internetu. Pozwoli to na równoległe rozpatrywanie wniosków.

Grecy postanowili zwolnić organy publiczne i operatorów sieci z konieczności sprawdzania wszystkich dokumentów, których weryfikacją mają zająć się podmioty zewnętrzne. Aby zapobiec nadużyciom, które mogłyby powstać wskutek powyższej decyzji wiarygodność ekonomiczna inwestorów będzie sprawdzana poprzez złożenie listu gwarancyjnego w trakcie składania wniosku o przyznanie miejsca w sieci. Wcześniej dokument poświadczający o rzetelności firmy składano podczas procesu przyznawania możliwości podłączenia do sieci, a to generowało jeden wniosek więcej.

Powstanie również kompleksowy punkt obsługi sprawujący nadzór nad całym procesem wydawania zezwoleń. Co więcej, stworzona platforma cyfrowa połączy wszystkie różne podsystemy i bazy danych w celu zapewniania lepszej komunikacji i natychmiastowego kontaktu z inwestorami. 

Pływająca fotowoltaika

Grecja chce iść drogą, którą przetarła Albania, a mianowicie ma zamiar stworzyć warunki dla rozwoju fotowoltaiki montowanej na wodzie. Nowe zasady opisują ramy prawne dla pływających elektrowni fotowoltaicznych. Umożliwiają one realizację 10 pilotażowych instalacji słonecznych na obszarach przybrzeżnych o mocy znamionowej od 0,5 MW do 1 MW. 

Wszystkie te działania mają pozwolić osiągnąć Grecji cel produkcji energii elektrycznej w 70 proc. z odnawialnych źródeł energii w 2030 roku.

Źródło: balkangreenenergynews.com, iea.org, pv-magazine.com.

Zobacz również