Firma uczestniczyła także w organizowanych w Polsce aukcjach OZE, w których wygrały dwa projekty farm PV o łącznej mocy 79 MW (dwie elektrownie o mocy 8 MW każda oraz 63 o mocy 1 MW każda). Łączna wartość projektów to 57 mln euro.

W planach Green Genius jest budowa na terenie Polski łącznie 154 MW mocy zainstalowanej w farmach słonecznych. Litwini obecnie kończą budowę elektrowni słonecznych o mocy 43 MW na terenie Polski. Projekty te wygrały w aukcjach OZE w 2019 r.  Łączna wartość inwestycji planowanych i będących w realizacji to ponad 100 mln euro.

– Wciąż postrzegamy Polskę jako jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków energetyki słonecznej, z szybkim i ukierunkowanym rozwojem infrastruktury OZE oraz korzystnym otoczeniem regulacyjnym i inwestycyjnym. Każdego roku budujemy w Polsce coraz większą liczbę elektrowni słonecznych, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu zielonej energii w kraju i łagodzenia zmian klimatycznych. Ze względu na niedawno wygrane projekty planujemy dalszy rozwój naszego zespołu – powiedział Simonas Šileikis, dyrektor odpowiedzialny za projekty słoneczne w Green Genius.

Firma poinformowała, że obok realizacji projektów wygranych w aukcjach OZE, czyli ze wsparciem ze strony państwa, chce realizować projekty bez pomocy publicznej. Green Genius planuje budowę dużych parków słonecznych oraz sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach słonecznych prywatnym firmom oraz na giełdzie. Green Genius wskazuje, że rośnie zainteresowanie prywatnych podmiotów odnośnie kupna energii elektrycznej z OZE. Litwini chcą się skupić na tej grupie potencjalnych klientów.

Green Genius w Polsce

Green Genius to jeden z największych deweloperów energetyki słonecznej w Polsce, na terenie której wybudował farmy słoneczne o mocy 86 MW. Do połowy 2022 r., po zrealizowaniu wszystkich planowanych projektów, moc elektrowni słonecznych zainstalowanych przez Green Genius w Polsce osiągnie prawie 0,25 GW (242 MW). Instalacje będą odpowiadały za około 4,5 proc. łącznej mocy słonecznej w Polsce, a emisja CO2 do atmosfery zostanie zmniejszona o 192 tys. ton.

Green Genius zrealizował także budowę jednej z największych elektrowni słonecznych w Polsce, która dostarcza energię do fabryki Ferrero, producenta słodyczy i czekolady. Moc tej elektrowni to ponad 2,2 MW. W okresie obowiązywania kontraktu PPA (ang. Power Purchase Agreement) Ferrero zużyje ponad 30 mln kWh zielonej energii.

Rekordy fotowoltaiczne

Na łamach GLOBEnergia.pl publikujemy już pierwsze podsumowania dotyczące sektora OZE w 2020 r. Ubiegły rok był trudny dla branży energetycznej, która zetknęła się m.in. z przerwanymi łańcuchami dostaw. Pomimo kryzysu gospodarczego na całym świecie, w UE łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej zwiększyła się o 11 proc., czyli 18,7 GW. Jest to największy wzrost w energetyce słonecznej od 2011 r. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie wyniosła 137,2 GW.

Źródło: Green Genius

Redakcja GLOBEnergia