Plan inwestycyjny firmy został zwiększony do 145 mln zł, dofinansowanie w wysokości ponad 70 mln zł spółce udzielił Europejski Bank Inwestycyjny. Na ta chwile w Polsce znajduje się 80 ładowarek należących do sieci GreenWay, większość z nich to szybkie ładowarki DC. Do tej pory do powstania sieci ładowarek, wsparcia udzieliła Komisja Europejska, gdyż rozwój tego typu infrastruktury jest jednym z elementów strategii wdrażania elektromobliności. Realizowany projekt „Łącząc Europę” został dofinansowany wykorzystując środki unijne w wysokości ok. 40 mln zł.

Pozyskane fundusze pozwolą rozwinąć sieć ładowania pojazdów elektrycznych, w Europie Środkowo Wschodniej do 850 stacji, w tym 630 w Polsce. Większość z nowopowstałych ładowarek ma dysponować mocą ponad 50 kW oraz do 350 kW, zatem będą to ładowarki szybkie i ultraszybkie. Projekt obejmuje również uruchomienie magazynów energii instalowanych przy stacjach wymagających dużej mocy przyłączenia.

– Jesteśmy świadomi, że współczesny świat wymaga od nas nieustannego rozwoju. Dlatego rozbudowując sieć punktów ładowania, równolegle chcemy unowocześniać stosowaną technologię. Tempo naszego rozwoju musi wyprzedzać tempo rozwoju rynku, gdyż dzięki temu zapewniamy odpowiednio przygotowaną infrastrukturę ładowania. – komentuje Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska

Prezes Zarządu GreenWay Polska uważa również, że do rozwoju elektromobilności niezbędne jest także usuwanie innych barier. Aby samochody elektryczne stały się powszechne, potrzeba istotnych mechanizmów wspierających ich zakup, przeszkodą są też wysokie taryfy dystrybucyjne w Polsce, niedopasowane do specyfiki ładowania pojazdów, co generuje duży koszt usługi ładowania.

Ustawa o elektromobilności i rozwój infrastruktury to pierwszy krok, za którym powinny pojawiać się następne. – dodaje Pan Rafał Czyżewski

Sieć GreenWay w liczbach

Obecnie w sieci GreenWay działa 120 stacji ładowania, z czego 80 w Polsce, 75% to stacje szybkiego ładowania
w ramach programu inwestycyjnego liczba stacji zwiększy się do ponad 850 i dzięki temu powstanie około:

  • 40 stacji ultraszybkiego ładowania (moc do 350 kW)
  • 370 stacji szybkiego ładowania (moc 50 kW i powyżej)
  • 450 stacji półszybkiego ładowania (moc 22 kW)

w Polsce po zrealizowaniu inwestycji funkcjonować będzie 630 stacji, w tym około:

  • 20 stacji ultraszybkiego ładowania (moc do 350 kW)
  • 300 stacji szybkiego ładowania (moc 50 kW i powyżej)
  • 310 stacji półszybkiego ładowania (moc 22 kW)

Źródło: greenwaypolska.pl

Redakcja GLOBEnergia