W skład kompletnej gruntowej pompy ciepła wchodzą: dolne źródło, pompa ciepła i górne źródło.

 
Serce układu – pompa ciepła – zawiera: parownik, sprężarkę, skraplacz i zawór rozprężny. W gruntowych pompach ciepła odbiór energii z ziemi może się odbywać w zależności od warunków zabudowy na dwa sposoby: za pomocą wymiennika poziomego lub pionowego.
Gruntowe pompy ciepła wykorzystują niskotemperaturową energię zakumulowaną w gruncie. Górnym źródłem dla układu są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Poniżej podane ceny są cenami orientacyjnymi. Uzależnione są od indywidualnych cech każdej inwestycji takimi jak zapotrzebowani na ciepło obiektu oraz warunki geologiczne.

Powierzchnia do ogrzania ok. 150 m2
Pompa ciepła solanka/woda o mocy 7,50 kW z wbudowanym zasobnikiem 175l
Zasobnik buforowy 100l
Rura i kształtki stalowe, rura i kształtki polipropylenowe, filtry, izolacja, zawory odcinające i bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u,
Wymiennik gruntowy pionowy do pompy ciepła w postaci odwiertów pionowych w liczbie 3×70 mb. (w sumie 210 mb)
Wykonanie pionowego układu dolnego źródła w którego skład wchodzi: studzienka rozdzielaczowa gruntowa, sondy pionowe 3kpl. Czynnik roztwór glikolu polipropylenowego o temp. krystalizacji -15st. C, wykonanie prób szczelności.
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, bufora c.o., wraz z niezbędnym osprzętem)
 
Suma: 48 968 zł netto


Powierzchnia do ogrzania ok. 180 m2
Pompa ciepła solanka/woda 7,70 kW
Zasobnik buforowy 300l
Zbiornik cwu 300l
Materiały instalacyjne
Wymiennik gruntowy pomp ciepła w postaci odwiertów pionowych w liczbie 2×40 mb (w sumie 80 mb)
Wykonanie pionowego układu dolnego źródła i kolektora zbiorczego dolnego źródła
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, bufora c.o., wraz z niezbędnym osprzętem)
Suma: 51 000 zł nettoPowierzchnia do ogrzania ok. 180 m2
Pompa ciepła solanka/woda
Pompa ciepła o mocy 6,9 kW
Materiały instalacyjne
Wymiennik gruntowy poziomy
Wykonanie poziomego układu dolnego źródła – 4 szt.
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, bufora c.o., wraz z niezbędnym osprzętem)
Suma: 32 140 zł netto

Powierzchnia do ogrzania ok. 200 m2
Pompa ciepła o mocy 10,3 kW z wbudowaną automatyką sterującą WPMi3, pompami obiegowymi, naczyniami wzbiorczymi, przyłacza elastyczne
Zasobnik buforowy SBP 100
Zasobnik c.w.u. SBB 301 WP
Moduł zdalnego sterowania FE7
Wymiennik gruntowy pomp ciepła w postaci odwiertów pionowych w liczbie 3×90 mb.
Wykonanie pionowego układu dolnego źródła w którego skład wchodzi: studzienka rozdzielaczowa gruntowa, sondy pionowe 3kpl.
Czynnik roztwór glikolu polipropylenowego o temp. krystalizacji -15st. C
Montaż instalacji pompy ciepła (montaż pompy ciepła, bufora c.o., zasobnika c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem)
Suma: 63 907 zł netto