Przedstawiciel MKiŚ podkreślił, że w ramach realizowanej polityki klimatycznej UE stworzono jeden z największych projektów unijnych, czyli Europejski Zielony Ład.

Guibourgé-Czetwertyński zauważył, że jest dużo środków zaangażowanych na ten cel w budżecie UE – będzie to co najmniej 30 proc.  budżetu unijnego. Patrząc na Politykę Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i inne instrumenty dostępne na poziomie unijnym, resort szacuje, że w ciągu najbliższej dekady na transformację klimatyczną w Polsce będzie do dyspozycji 200 mld zł.

– Potrzebujemy inwestycji, które pomogą w redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale pomogą także zdobyć przewagi konkurencyjne w gospodarce.

Z naszej perspektywy są trzy pożądane kierunki rozwoju inwestycji: związane ze sprawiedliwą transformacją, budową zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego, związane z poprawą jakości powietrza.

Chcemy dążyć do elektryfikacji systemów energetycznych w dużych miasta, ale też w ciepłownictwie, do wzrostu efektywności energetycznej budynków – tłumaczył Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Realizacja projektów transformacyjnych nie będzie możliwa bez zapewnienia ambitnych ram finansowych. Transformacja klimatyczna mają duży potencjał pobudzenia gospodarki Polski. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu udostępni finansowanie unijne oraz stworzy podstawy ułatwiające i pobudzające inwestycje publiczne i prywatne.

Przedstawiciele resortu klimatu i środowiska podkreślają, że pieniądze pozyskane z unijnych instrumentów mogą nie tylko wesprzeć istniejące już gałęzie gospodarki, ale także rozwijać nowe. Inwestycje w energetykę, w tym OZE, mogą przyspieszyć transformację energetyczną Polski szybciej i taniej niż to wynika z Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK).

Oszczędności mogą sięgnąć nawet 8 bilionów złotych – wynika z analizy scenariuszy transformacji polskiej energetyki, przedstawionej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, o której pisaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Redakcja GLOBEnergia