Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii to program mający na celu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

 
Przed opublikowaniem ostatecznych dokumentów wymaganych przez BOŚ Bank celem uzyskania dofinansowania w ramach tego programu  pojawiały się spekulacje i niepokoje dotyczące konieczności posiadania przez producenta gwarancji bankowej. Rzeczywiście, w wymaganych dokumentach  pojawia się zapis o gwarancji bankowej, jednak nigdzie nie znajduje się informacje stwierdzająca że jest ona bezwzględnie wymagana. Jeżeli producent posiada gwarancję bankową należytego wykonania na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych w ramach programu „Prosument” (minimum 500 tysięcy PLN), to bank złagodzi wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu. 
 
Złagodzenie wymagań dotyczących zabezpieczeń kredytu dotyczy wydłużenia czasu na, który można wziąć kredyt. Gwarancja bankowa umożliwia więc otrzymanie kredytu na 10 lub maksymalnie 15 lat. Brak gwarancji bankowej oznacza, że maksymalny czas, na jaki zostanie udzielony nam kredyt to 5 lat.
 
Przypomnijmy, że dofinansowania dla osób fizycznych udzielane będą za pośrednictwem BOŚ Banku. Nabór wniosków, we wszystkich oddziałach BOŚ Banku rozpocznie się 24 kwietnia 2015r. 

JAK UPOLOWAĆ KASĘ Z PROSUMENTA?  Przejdź przez biurokrację! – TUTAJ