Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną jednolite dla całej Europy etykiety jakości dla pomp ciepła. System certyfikacji oparty będzie o założenia systemu CEN KEYMARK, który sprawdził się już w przypadku termicznych kolektorów słonecznych. Ideą wprowadzenia znaku jest stworzenie warunków dla rozwoju jednolitego rynku dla pomp ciepła w całej Europie.

 

Heat Pump KEYMARK za kilka lat może stać się obowiązkowym oznakowaniem pomp ciepła.  EHPA-Q pozostanie gwarantem najwyższej jakości [źródło: PORT PC]

 
Przejrzysty system certyfikacji produktów, jednakowy dla każdego z krajów, które przystąpią do projektu, może zwiększyć możliwości sprzedaży, ujednolicić i ułatwić dostęp do rynku Europejskiego. Nadanie znaku Heat Pump KEYMARK oznacza, że dany produkt spełnia Europejskie wymogi jakości, które są potwierdzone przez niezależne jednostki badawcze i certyfikujące. Wprowadzenie etykiet Heat Pump KEYMARK pośrednio zminimalizuje udział urządzeń o niższej jakości w rynku pomp ciepła. Europejska branża pomp ciepła oraz europejskie jednostki certyfikacyjne zapowiadają rozpoczęcie wprowadzenia znaku na ostatni kwartał 2015 roku.
Od 26 września 2015 każdy producent i importer pomp ciepła musi spełniać wymagania Ekoprojektu (minimalne wymogi środowiskowe i energetyczne dla produktów wprowadzanych na rynek). W przeciwieństwie do wymagań dotyczących np. grzewczych kotłów gazowych, nowe wymogi ekoprojektu w przypadku pomp ciepła nie narzucają konieczności wykonywania badań w akredytowanych laboratoriach badawczych. Nadanie pompie ciepła znaku Heat Pump KEYMARK świadczy o tym, że spełnia ona europejskie wymagania w zakresie jakości potwierdzone przez niezależne jednostki badawcze i certyfikujące. Znak Heat Pump KEYMARK przyznany w jednym kraju będzie respektowany we wszystkich krajach nim objętych. Wg naszych informacji Komisja Europejska rozważa wprowadzenie obowiązku uzyskania przez producentów znaku Heat Pump KEYMARK w perspektywie 2017 lub 2018 roku.

Wprowadzany obecnie do Polski Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q idzie o krok dalej. Nie tylko jest gwarantem wysokiej jakości produktu potwierdzonym przez testy niezależnych, akredytowanych ośrodków badawczych, ale spełnia również szereg wymagań w zakresie jakości usług związanych z eksploatacją pompy ciepła. Inwestor decydując się na zakup pompy ciepła oznaczonej znakiem jakości EHPA-Q zyskuje pewność, że producent podaje wiarygodne, niezależnie sprawdzone dane techniczne. Znak jakości EHPA-Q oznacza ponadto, że pompa ciepła przez co najmniej dwa lata będzie objęta pełną gwarancją, co więcej producent gwarantuje dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat. Znakiem EHPA-Q poświadczona jest również kompleksowa sieć usług w zakresie sprzedaży i serwisu danego typu urządzenia, która umożliwia 24 godzinną reakcję serwisanta w przypadku awarii. Z tego właśnie względu znak EHPA-Q jest znakiem lokalnym, nadawanym dla konkretnego kraju. Zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo zakupu oraz korzyści w długiej perspektywie czasu, przez co dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony organów państwowych.

W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest komisja ds. znaku jakości zatwierdzona przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Przewodniczącym komisji jest dr inż. Adolf Mirowski, wiceprezes zarządu PORT PC. Komisja jest odpowiedzialna za organizację procedury składania wniosków o przyznanie znaku jakości oraz weryfikację spełniania wymogów EHPA-Q. Odpowiada również za aktualizowanie listy certyfikowanych pomp ciepła w europejskiej bazie pomp ciepła ze znakiem EHPA Q.
Więcej o jednolitych europejskich znakach dla pomp ciepła można będzie posłuchać podczas IV Kongresu PORT PC, który odbędzie się 22 września 2015 roku w ramach Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie. Rejestracja na Kongres jest możliwa poprzez stronę internetową www.renexpo-warsaw.com/ zakładka konferencje.
Źródło: PORT PC