Hiszpania po raz pierwszy ograniczyła produkcję z fotowoltaiki! Jakie były hurtowe ceny?

Kluczową kwestią w kontekście poprawnego działania systemu elektroenergetycznego jest konieczność zapewnienia ciągłego równoważenia zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej. W sytuacjach niskiego popytu na energię elektryczną i wysokiej generacji ze źródeł odnawialnych operatorzy sieci przesyłowych decydują się na ograniczenie produkcji z tych źródeł. Po raz pierwszy w Hiszpanii ograniczenie to dotyczyło fotowoltaiki. Jak dysproporcja między zapotrzebowaniem a produkcją przełożyła się na hurtowe ceny energii w tym kraju?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pierwsze ograniczenie produkcji z PV

17 kwietnia 2022 roku, w niedzielę wielkanocną, spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną w Hiszpanii. Dzień ten należał do słonecznych, co przełożyło się na wysoką generację ze źródeł fotowoltaicznych. Tego dnia, fotowoltaika w Hiszpanii osiągnęła szczytową moc, równą prawie 13,5 GW. W ten sposób energia ze słońca ​​pokryła aż 62,5 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Konsekwencją wysokiej generacji z PV i niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną było pierwsze ograniczenie produkcji energii ze słońca przez hiszpańskiego operatora sieci.

Hurtowe ceny energii elektrycznej 

Okoliczności te przełożyły wahania hurtowych cen energii elektrycznej. Wysoka produkcja z fotowoltaiki w połączeniu z niskim popytem na energię była widoczna w cenach energii elektrycznej. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez AleaSoft, hurtowa cena energii elektrycznej spadła z 168,50 EUR/MWh do zaledwie 3,70 EUR/MWh.

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki w Hiszpanii 17 kwietnia 2022 roku. Źródło: pvmagazine.com, AleaSoft.
Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki w Hiszpanii 17 kwietnia 2022 roku.
Źródło: pvmagazine.com, AleaSoft.

Skutkiem ograniczenia z 17 kwietnia 2022 roku było odrzucenie znacznej ilości energii odnawialnej, której wytworzenie byłoby możliwe ze względu na duże zasoby słoneczne tego dnia. Jak widzimy na krzywej produkcji energii z energetyki słonecznej z 17 kwietnia 2022, w godzinach popołudniowych nastąpił spadek produkcji z PV z 10 710 MW (godz. 14:40) do 9 689 MW (godz. 15:50).

Jak działa mechanizm?

Hiszpański operator sieci REE (Red Electrica de España) monitoruje działanie systemu elektrycznego w czasie rzeczywistym. Celem monitorowania jest gwarancja równowagi między generacją a zapotrzebowaniem na energię elektryczną. W momencie wykrycia dysproporcji między podażą a popytem, np. analogicznej do tej z którą REE miało do czynienia w niedzielę wielkanocną, w pierwszej kolejności REE korzysta z dostępnych mechanizmów regulacyjnych, a w ostateczności decyduje się na odłączenie, lub zmniejszenie produkcji.

Czy zredukowanie fotowoltaiki było konieczne?

Według przedstawiciela firmy Aleasoft, hiszpańskiego dostawcy usług do prognozowania produkcji energii elektrycznej doszło do awarii mechanizmów prognozowania funkcjonujących w REE. Zdaniem Aleasoft, istnienie lepszych metod prognozy popytu i produkcji pozwoliłoby na wykorzystanie mechanizmów regulacyjnych w większym stopniu i we właściwym czasie.

Szansa dla magazynowania energii

Zespół powołany w National Renewable Energy Laboratory (NREL) przeanalizował, w jaki sposób dochodzi do ograniczania produkcji z fotowoltaiki na czterech dojrzałych rynkach energii słonecznej. Analiza dotyczyła Niemiec, Chile, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Naukowcy odkryli, że w 2018 r. ograniczenie energii słonecznej w tych krajach sięgnęło 6,5 mln MWh. Taka ilość energii stanowiła około 1 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Według Aleasoft rola, jaką w najbliższych latach będzie odgrywać magazynowanie energii w systemie elektroenergetycznym, staje się coraz bardziej oczywista. Już teraz stosunkowo powszechne stały się godzinowe różnice cen na iberyjskim rynku energii elektrycznej przekraczające 100 EUR/MWh w ciągu tego samego dnia. Te różnice cenowe są szansą dla technologii magazynowania energii. Dodatkowo spełnią one również bardzo ważną rolę w usługach regulacyjnych, aby zapewnić szybką reakcję na potrzebę równoważenia popytu i podaży.

Zobacz również