Narodowe Centrum Technologii Drobiu na Uniwersytecie Auburn (NPTC), od ponad dziesięciu lat jest liderem w dziedzinie budownictwa drobiarskiego i powiązanych technologii. Wraz z Tyson Foods Inc. ogłosili otwarcie największego kurnika zasilanego energią słoneczną, który ma działać poza siecią.

Hodowla drobiu w Alabamie

Kurnik znajduje się w hrabstwie Cullman w stanie Alabama i może pomieścić 36 000 brojlerów. Hodowla na farmie należącej do Tima i Seleny Butts będzie się składała z dwóch identycznych budynków, gdzie jeden z nich będzie domem kontrolnym, drugi natomiast zasilany wyłącznie energią słoneczną. Samowystarczalny kurnik nazwano Stand-Alone Solar for Poultry (SASP).

Uniwersytet Auburn będzie ściśle współpracować z Tyson Foods i Southern Solar Systems, aby uzyskać wiodącą rolę w stosowaniu technologii energii słonecznej w miejscach produkcyjnych brojlerów. Badania mają dostarczyć ważnych i nowych informacji na temat tego, jak wykorzystanie technologii energii słonecznej może zrównoważyć środowisko i poprawić zyski rolników.

Moc elektryczna zasilająca kurnik będzie pochodzić z trzech elementów: panelu fotowoltaicznego (PV), zestawu akumulatorów i generatora. Naukowcy w ciągu 12 miesięcy będą regularnie porównywać zużycie energii w kurniku z jego normalnie funkcjonującym bliźniakiem znajdującym się w sąsiedztwie. Dane i spostrzeżenia zebrane w ramach tego projektu będą ważnym kolejnym krokiem w identyfikacji zrównoważonych praktyk i nowych form energii dla całego przemysłu drobiarskiego.

Korzyści płynące z projektu

Ostatecznie ten projekt pozwoli określić, w jaki sposób samowystarczalne kurniki mogą poprawić rentowność rolników i zwiększyć wydajność w przemyśle drobiarskim.
Dzięki partnerstwu firmy drobiarskiej z Uniwersytetem Auburn stworzono model dla przyszłości branży, który jest bardziej zrównoważony, przynoszący spostrzeżenia niedostępne wcześniej hodowcom drobiu.

Połączenie energii słonecznej i akumulatorów z innymi technologiami przekształcania mocy w użyteczny prąd przemienny (AC), który jest taki sam jak moc znajdująca się w sieci daje rolnikom niezależność od dostawców. Elektryczność napędza wszystkie funkcje w kurnikach i stanowi największy zmienny koszt dla hodowców drobiu. Nowy system może obniżyć koszty dla rolników przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Rosnące koszty energii elektrycznej w połączeniu z nieprzewidywalnością długoterminowego zasilania sieciowego stworzyły przedsiębiorcom okazję do poszukiwania rozwiązań, które pomogą złagodzić skutki wzrostu cen.

Redakcja GLOBEnergia