Odwiert w miejscowości Trzęsacz, w Gminie Rewal w północno – zachodniej części Polski powstał w 2012 roku. Prace wiertnicze wykonała firma G-Drilling S.A z Warszawy. Inwestycja realizowana była przez spółkę Milex ze Szczecina, jej koszt wyniósł ok. 10 mln zł.

Planowano wykorzystanie wód termalnych jako źródła ogrzewania dla kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Pałac Trzęsacz”. Ze względu na bardzo dobre parametry fizykochemiczne oraz temperaturę wód rozważano także budowę kompleksu basenów termalnych, gdzie wody znalazłyby zastosowanie nie tylko w rekreacji ale także w lecznictwie.

Okazało się jednak, że budowa Aquaparku jest zbyt kosztowną inwestycją. Wtedy zrodził się pomysł aby wody termalne wykorzystać w hodowli łososia. W 2013 roku powstała spółka Jurassic Salomon Sp. z o.o., założona przez Kazimierza Karapudę oraz jego syna.

zakład hodowli łososia

Budowa zakładu hodowli łososia (Fot.www.jurrasicsalmon.pl)

Łosoś z jurajskich wód

Nazwa spółki nawiązywała do wieku skał zbiornikowych – odwiert o głębokości 1224.5 m ujmuje wodę z poziomów dolnojurajskich. Temperatura wody wynosi 27 st.C ,ma ona charakter chlorkowo – sodowy, a jej mineralizacja wynosi 55 – 90 g/l, jej wiek szacowany jest na 150 mln lat. Wydajność ujęcia wynosi 100 – 120 m3/h. Zasolenie wody i podwyższona temperatura sprawiają, że nadaje się ona idealnie do hodowli łososia.

Ekologia i zdrowie przede wszystkim

Budowa zakładu chowu i hodowli rozpoczęła się w 2013 roku i trwała 2 lata. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 45 mln zł, z czego 25 mln zł pochodziło z dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zakład o powierzchni niecałego hektara mieści 14 basenów, gdzie łososie otaczane są szczególnie troskliwą opieką. Na każdym etapie ich rozwoju, właściciele firmy starają się zagwarantować im możliwość pobytu w jak najzdrowszym środowisku.

łosoś jurajski

Łosoś jurajski (Fot. Robert Dajczak)

Łosoś jest rybą która do życia potrzebuje nie tylko wody słonej ale i słodkiej. Źródłem słodkiej wody są własne głębokie studnie przedsiębiorstwa. Wody termalne pochodzące z odwiert Trzęsacz GT-1 charakteryzują się dużą czystością oraz bezpieczeństwem mikrobiologicznym, zawierają także liczne makro i mikroelementy, które korzystanie wpływają zarówno na walory smakowe jak i zdrowotne hodowanych w niej ryb.

Uzyskane przez firmę liczne certyfikaty gwarantują brak wykorzystania w procesie hodowli szkodliwych pestycydów oraz toksycznych związków służących walce z pasożytami morskimi. Zwierzęta otrzymują paszę wysokiej jakości.

Hodowla prowadzona jest w systemie zamkniętym co z jednej strony pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu cyklu produkcyjnego na środowisko a z drugie – pomaga dbać o dobrostan ryb.

Innowacyjne rozwiązania na skalę świata

Zakład Chowu i Hodowli Ryb w Karnicach jest jednym z pierwszych na świecie przedsiębiorstw tego typu, gdzie wykorzystuje się wody termalne a także jednym z nielicznych gdzie hodowlę prowadzi się od ikry do uboju.

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl