Horyzont 2020 daje branży pomp ciepła większe możliwości nowych badań i innowacji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

pompy ciepła prawo

W dniu 28 listopada 2012 r. Komitet Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjął mandat negocjacyjny dla Pakietu dokumentów „Horyzont 2020” (Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji w UE, wart 80 mld euro i składa się z 6 oddzielnych wniosków legislacyjnych). Będzie on następcą obecnego siódmego programu ramowego (7PR) od 2014 roku na okres siedmiu lat.

Dzięki pakietowi „Horyzont 2020” Komisja Europejska ma na celu połączenie działań badawczych w dziedzinie innowacyjności  z tymi powszechnie przeprowadzanymi w pierwszych siedmiu ramowych programach. Raport ma na celu znalezienie równowagi pomiędzy podstawowymi projektami badawczymi i tymi bliżej przemysłu.

90% budżetu sektora energetycznego jest przewidziane do przejścia na energooszczędną gospodarkę opartą głównie na odnawialnych źródłach energii. Zatwierdzony program daje również specjalne miejsce dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zarezerwowanie dla niego 20% budżetu, a nie 15% jak w ramach obecnego programu. Dla przemysłu i innowacji jest to 13,5% całego budżetu.

Dla branży pomp ciepła, jako urządzeń korzystających z OZE, oznacza to, że w latach 2014-2020 dostępny będzie duży budżet na nowe innowacyjne projekty, takie jak wykonywane w ramach 7PR (np. SEPEMO – Program badania efektywności pomp ciepła w warunkach realnej pracy, GROUND-MED – Program badania efektywności gruntowych pomp ciepła w regionie basenu śródziemnomorskiego, i inne programy).

Źródło: PORT PC / EHPA