Koszty energii elektrycznej są drugim co do wielkości wydatkiem, jaki ponoszą hotele. Sieć Hilton postanowiła zadbać nie tylko o swoje oszczędności, ale również zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie wdraża rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii.  W tym celu skorzystała z pomocy firmy Schneider Electric. Dzięki platformie EcoStruxure systematycznie obniża koszty obsługi.

Innowacyjna aplikacja pomaga oszczędzać prąd

W ramach EcoStruxure  zgromadzone są aplikacje mobilne, narzędzia analityczne, programy i usługi. Ich celem jest zmniejszanie zużycia energii oraz poprawianie efektywności energetycznej w obiektach. Takie rozwiązanie dotyczy zarówno sal konferencyjnych, jak i pokoi gościnnych. Dzięki eliminacji wydatków związanych z dużym zużyciem energii, sieć oszczędza około kilku procent na kosztach energetycznych w ciągu roku.

Hotelarstwo – energochłonny biznes

Sieć hoteli w codziennym funkcjonowaniu zużywa znaczne wolumeny energii. Wykorzystuje ją do oświetlenia swoich pokoi i restauracji, jak również do wielu innych procesów związanych z gospodarowaniem wodą, sterowaniem klimatyzacją, parą wodną czy gazem. Z tego względu sieć hoteli Hilton chciała obniżyć koszty związane z energią, które stanowią równowartość aż 5% osiągniętego przez nią przychodu. Pozwoliło to na efektywne wykorzystanie zasobów.  Realizacja celu postawionego przez Hilton stała się możliwa dzięki zastosowaniu kilku rozwiązań. W procesie kluczowe było wdrożenie EcoStruxure™ Resource Advisor, czyli skalowalnej platformy w chmurze. W czasie rzeczywistym pokazuje ona obowiązujące ceny i zużycie zasobów w danym obiekcie, umożliwiając ich porównanie z danymi z innych nieruchomości sieci Hilton na całym świecie. Aby było to możliwe, w hotelach zainstalowano inteligentne sterowniki pomieszczeniowe, umożliwiające zbieranie informacji o zużywanych zasobach. Dodatkowo w ramach rozwiązania EcoStruxure, możliwe jest zarządzanie budynkami, pokojami, czy w ogóle nieruchomościami sieci.

Ułatwienie dla managerów

Połączenie tych wszystkich elementów pozwala managerom sieci w każdym hotelu konfigurować osobiste panele kontrole i tworzyć dostosowane do własnych potrzeb raporty. Dostarczają one przejrzystych informacji dotyczących zużycia wody, gazu czy energii.
Co więcej pozwalają również dowiedzieć się jak dany hotel gospodaruje odpadami lub parą i gdzie ewentualnie można dokonać zmian, aby było to bardziej efektywne. Na podstawie tych danych możliwe jest również dokonanie porównania zużycia pomiędzy różnymi hotelami sieci na całym świecie. Dodatkowo, dane te są wykorzystywane do badań i doradztwa w kwestiach zaopatrzenia oraz realizacji programów zrównoważonego rozwoju.

Sustainability wkracza do hoteli

Rezultatem podjętych działań są oszczędności wydatków związanych z poborem energii, wynoszące średnio 3% w skali roku. Jednocześnie za pomocą systemów zarządzania budynkiem oraz pokojami dla gości, jeszcze bardziej zwiększono, jakość oferowanych usług. Wdrożone w sieci rozwiązania są dobrym przykładem współpracy technologii informacyjnych, elektroniki i zarządzania w celu osiągania jak najwyższej efektywności energetycznej.

Więcej na temat optymalizowania zużycia energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej będzie można dowiedzieć się podczas konferencji na targach RENEXPO: http://globenergia.pl/wydarzenia/forum-budynek-i-energia/

 

Źródło: materiały prasowe Monday PR

Redakcja GLOBEnergia