We wrześniu 2012 roku oddano do użytku nowoczesny ośrodek rekreacyjno sportowy AQUARIUM Centrum Fit Rawa w Rawie Mazowieckiej. Spośród innych obiektów tego typu wyróżnia się on zastosowaniem technologii przyjaznych środowisku. Woda w basenach podgrzewana jest za pomocą pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

W skład obiektu basenowego wchodzą: basen rekreacyjny i sportowy, część biurowa, fitness, SPA, przebieralnie i sala konferencyjna. Całość ma powierzchnię 6152,68 m 2. Nowo powstające budynki dają projektantom wolną rękę na szerokie zastosowanie technologii energooszczędnych. Lokalizacja AQUARIUM Centrum Fit Rawa umożliwiła inwestycję w zespół pomp ciepła, kolektory słoneczne oraz zabezpieczenie instalacji w szczytowe źródło, jakim jest gaz ziemny z lokalnej sieci gazowej. Generalnym Wykonawcą i podmiotem obsługującym inwestycję jest firma Sanito z Warszawy, specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji opartych na kolektorach słonecznych i pompach ciepła. (…)

Pompy ciepła
Pompy ciepła połączono w kaskadę sześciu urządzeń, każde o mocy 42,8 kW. W sumie instalacja osiąga ok. 260 kW mocy. Przeznaczona jest ona do całorocznej pracy na potrzeby ciepła i chłodu. Dolne źródło dla pomp ciepła stanowi pionowy wymiennik gruntowy REHAU RAUGEO PE-Xa o średnicy rur sondy 32 mm * 2,9 mm, o łącznej długości 7000 m, w sumie 54 otwory. Sonda RAUGEO PE-Xa jest podwójną sondą U składającą się z dwóch pojedynczych sond U, które połączone są ze sobą na krzyż. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na braku połączenia spawanego w głowicy sondy. Dzięki zastosowaniu obudowy z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym kolektor osiąga długą żywotność. Sieć wymiennika gruntowego zbiega się w rozdzielni dolnego źródła, gdzie łączy się z instalacją odzysku ciepła, po czym kierowana jest do pomp ciepła. Zastosowane tu pompy ciepła Vitocal 300-G (Viessmann) należą do serii pomp stosowanych w dużych budynkach. (…)

1401 BasenRawa tab
Kolektory słoneczne

W instalacji wykorzystano baterię 76 kolektorów płaskich Vitosol 200-F SV2A (Viessmann) ułożonych w kierunku południowym pod kątem 30˚. Ich łączna powierzchnia czynna to 180 m 2 . Uzysk energii z tej powierzchni wynosi 419,4 kWh/m²/rok. Najwyższą efektywność instalacji notuje się w miesiącach letnich, jednak nawet w jesienne i wiosenne dni możliwe jest uzyskanie wody o temperaturze ok. 40˚C. Wykorzystanie pomp ciepła  i kolektorów słonecznych w układzie na cele podgrzewu ciepłej wody użytkowej pozwala zaoszczędzić rocznie 364 GJ energii. Kotły gazowe jako źródło zapotrzebowania szczytowego W celu zapewnienia komfortu i zwiększenia bezpieczeństwa cieplnego w miesiącach zimowych, lub przy zwiększonym zapotrzebowaniu  na  ciepło  budynek został  wyposażony  w  konwencjonalne szczytowe źródło ciepła. Zastosowano tu zespół kotłów gazowych Vitocrossal 300 typ CT3 (Viessmann). Należą one do stojących, kondensacyjnych kotłów gazowych na gaz ziemny lub płynny. Charakteryzują się dużą pojemnością wodną i bardzo ci-chą pracą. W obiekcie sportowym zdecydowano się na zastosowanie szczytowego źródła ciepła ze względu na wielkość obiektu oraz łatwy dostęp do ekonomicznie opłacalnego przyłącza gazowego. Odzysk ciepła Warto zwrócić uwagę, że żadna część energii w AQUARIUM Centrum Fit Rawa nie jest marnowana. Wykorzystano tu ciepło odpadowe z układu sprężarek technologii lodowiska  i klimatyzacji. Odebrane ciepło wspiera kaskadę pomp. Niskie koszty początkowe włożone w system rekuperacyjny zapewniają jej bardzo szybki zwrot finansowy. Odzysk ciepła w obiekcie AQUARIUM Centrum Fit Rawa odbywa się również dla wody zrzutowej. (…)

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii to nie tylko bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, lecz także korzyść dla  środowiska  w  postaci  osiągniętego efektu ekologicznego. Porównując zaspokojenie potrzeb energetycznych za pomocą konwencjonalnych paliw ze źródłami alternatywnymi emisja CO 2 dla pierwszego przypadku wynosi 440284,0 kg/rok dla drugiego natomiast 471,8 kg/rok. Co za tym idzie emisja zmniejszona została ponad 900-krotnie. Efekt ekologiczny dla pozostałych szkodliwych substancji przedstawia tabela:(…)
Źródła:
•     Sanito
•     Viessmann
•     Rehau
Anna Wańska
Redakcja GLOBEnergia

Cały artykuł w numerze 1/2014
2014 1 GLOBEnergia