Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma to naturalne połączenie powietrznej pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego.

 

 
Obydwa te źródła funkcjonują powszechnie na rynku jako samodzielne, ulegały też rożnym próbom ich łączenia w systemy biwalentne z większym lub mniejszym powodzeniem, ale rozwiązanie, którym dzisiaj się zajmiemy, było pierwszym tego typu w Polsce. 
Dla planowanej inwestycji w obniżenie kosztów ogrzewania, domu w centrum Bydgoszczy, zamieszkiwanego przez kilka rodzin, choć przez jedną z nich tylko okresowo, podjęto próby zaaplikowania niskotemperaturowej pompy ciepła. Stosunkowo duża powierzchnia do ogrzania, około 370 m2, generowała obliczeniowe straty ciepła na poziomie 31,7 kW i uniemożliwiła zastosowanie powietrznej pompy ciepła z aktualnie dostępnego typoszeregu do 16 kW.
 
Wtedy pojawiły się pierwsze bardziej szczegółowe informacje na temat hybrydowej pompy ciepła. Ponieważ inwestycja była zorientowana na ograniczenie kosztów ogrzewania, system przewidziany był do generowania oszczędności prawie w całym zakresie pracy podczas sezonu grzewczego, zarówno w najwyższych jak i w najniższych temperaturach zewnętrznych. Kluczowym jednak obszarem były szczególnie temperatury w okolicy 0°C, gdyż w tym zakresie występują największe obciążenia cieplne budynku, nie z uwagi na wymaganą moc grzewczą, a na częstość występowania.
Pierwsze wyniki z pracy hybrydowej pompy ciepła zebrano po 45 dniach od uruchomienia i wyglądały dość interesująco, tym bardziej że zbierane były w styczniu i lutym, czyli najbardziej zimowych miesiącach. Dotychczasowy system w ciągu sezonu generował rachunki za ogrzewanie i CWU na poziomie niecałych 20 tysięcy PLN. Po roku użytkowania hybrydowej pompy ciepła na dostarczenie 28 495 kWh ciepła, pobrała z sieci 5 175 kWh energii elektrycznej, przy cenach elektryczności użytkowników jest to równowartość 2 846 PLN. COP średnie samej pompy ciepła w tym okresie wyniosło zatem 5,48!
Dla porównania warto dodać, że dla większości powietrznych pomp ciepła ta wartość nie przekracza 3,5. Kocioł gazowy hybrydy w tym samym okresie na dostarczenie 42 954 kWh ciepła wykorzystał 4 009 m3 gazu w cenie 6 654 PLN. Zatem całkowity roczny koszt ciepła dostarczonego przez hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma wyniósł 9 500 PLN.
Erwin Szczurek
krajowy koordynator ds. sprzedaży systemów grzewczych Daikin 
Źródło: GLOBEnergia 2/2015

Cały artykuł w GLOBEnergia 2/2015