Vattenfall to europejski koncern energetyczny. Firma zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości produkcji energii elektrycznej w Europie i jest największym producentem ciepła. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Danii, Finlandii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Vattenfall zamierza zostać liderem w kwestii klimatu i dąży do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku w porównaniu do poziomu bazowego z 1990 roku. Jednocześnie cały czas zwiększają obecną produkcję energii.

Teraz powstaje pierwszy w pełni odnawialny projekt. Na powstającą elektrownię hybrydową ma się składać 38 MW z fotowoltaiki, 22 MW z energii wiatrowej oraz akumulator o mocy 12 MW. Firma energetyczna spodziewa się, że obiekt będzie działał w drugiej połowie przyszłego roku.

O projekcie

W regionie Goeree-Overflakkee w południowej Holandii, Vattenfall zrealizuje swoją pierwszą w pełni odnawialną elektrownię hybrydową. Elektrownia połączy wytwarzanie energii słonecznej i wiatrowej, wraz z dużym magazynem energii.

Firma zainwestuje około 35 milionów euro w elektrownię słoneczną o mocy 38 MW oraz kolejne 26 milionów euro w farmę wiatrową o mocy 22 MW. Oba obiekty zostaną połączone z systemem magazynowania o mocy 12 MW.

Prace ziemne pod elektrownię wiatrową już się rozpoczęły. Gdy turbiny wiatrowe zostaną uruchomione, Vattenfall rozpocznie budowę systemu fotowoltaicznego. W końcowej fazie projektu, system hybrydowy zostanie wsparty magazynem energii, który zabezpieczy sieć na wypadek niepogody.

Hybrydowy system energii ma być bardziej stabilny niż technologia generowania energii tylko z wiatru lub tylko ze słońca. Systemy hybrydowe zapewniają mniej wyraźne szczyty w produkcji oraz mniej okresów bez generowania energii. To prowadzi do bardziej wydajnego wykorzystania infrastruktury sieci. Firma energetyczna spodziewa się, że obiekt będzie działał w drugiej połowie przyszłego roku.

Przyszłość dla Niemiec

Pierwszy w pełni odnawialny projekt, może stanowić w przyszłości odnośnik dla Niemiec.
Od przyszłego roku duże elektrownie słoneczne, wiatrowe i hybrydowe mogą być realizowane w Niemczech. Vattenfall planuje rozmieścić podobne obiekty w kopalniach węgla, których ponowne wykorzystanie oferuje ogromny potencjał dla energii fotowoltaicznej i wiatrowej.

źródło: pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia