Strategia, co nie zaskakuje, zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych. Jak mówi prezes Enei, Marek Kowalik, aby sprostać oczekiwaniom klientów i nowym wyzwaniom technologicznym, kluczowym założeniem jest transformacja firmy w innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny, który realizować będzie działania oparte na wiedzy na rzecz zrównoważonego rozwoju i który efektywnie będzie zarządzać swoimi aktywami.

Czyste technologie węglowe, rozwój rozproszonej poligeneracji, hybrydowe OZE

Enea szacuje, że istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300 – 500 MW. Trwają intensywne analizy modelu biznesowego projektu. Z dużym prawdopodobieństwem firma zakłada, że zostanie on zlokalizowany w pobliżu źródeł paliwa, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej tej inwestycji. Enea podaje, że już od początku 2016 r. prowadzi intensywny dialog z polskimi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi z obszaru zgazowania oraz upłynniania węgla, czego rezultatem jest skuteczne zgazowanie próbnej partii węgla z polskiej kopalni.

Firma przewiduje również przyszłą transformację rynku w kierunku rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania oraz wyspowych rynków energetycznych (lokalne obszary bilansowania). W związku z tym Grupa będzie stawiać na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty). Enea akcentuje również dalszy rozwój segmentu ciepło, który gwarantuje bezpieczny zwrot z inwestycji, poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. W zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa będzie koncentrować się przede wszystkim na wzroście efektywności funkcjonowania posiadanych już aktywów, dostrzegając swoją szansę w rozwoju hybrydowych OZE.

Firma będzie również inwestować w inteligentną sieć dystrybucyjną, inicjując transformację z dostawcy energii elektrycznej w kierunku multiusługowego przedsiębiorstwa.

Enea Innovation: elektromobilność, klastry energetyczne, prosumenci i Internet Rzeczy

Grupa deklaruje istotny wzrost innowacyjności swoich działań oraz koncentrację na kliencie. Z łącznej liczby 60 inicjatyw strategicznych, 31 ma charakter innowacyjny  i dotyczy rozwoju nowych linii biznesowych. Enea Innovation stanie się jednym z istotnych centrów wdrażania w Grupie innowacyjnych rozwiązań, wynikających ze strategii. W podmiocie tym oraz w strukturach do tego powołanych Enea będzie tworzyć profesjonalne mechanizmy zarządzania projektami wdrożeniowymi oraz budować zespół zdolny do przełożenia inicjatyw w realne produkty oferowane przez Grupę.

– Chcemy, aby Enea stała się aktywna w takich segmentach jak: rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich, czy też rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, takich jak inteligentny dom czy inteligenta firma. W przyszłości Grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym operatorstwie infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń. Koncentracja na nowych, zdywersyfikowanych usługach dodanych jest bezprecedensową zmianą modelu funkcjonowania grup energetycznych w Polsce. Prace nad opracowaniem szczegółowej oferty rozpoczynamy z dniem ogłoszenia strategii tak, aby przedstawiać ją naszym Klientom sukcesywnie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Swoją innowacyjną strategią chcemy dać wyraźny sygnał, że polskie koncerny mogą być liderami zmian, a nie tylko naśladowcami trendów rynkowych – zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Przykładem innowacyjnej działalności Grupy jest już dzisiaj strategiczna kooperacja z podmiotami zewnętrznymi, w tym innymi grupami energetycznymi, w zakresie powołania centrum elektromobilności w Polsce.

Źródło: Enea

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia