Hybrydowe OZE? Jest pierwsza koncesja URE!

Gaj Oławski 5 AHE – tak nazywa się pierwsza instalacja w Polsce, która otrzymała koncesję na wytwarzanie energii jako hybrydowa instalacja OZE. Łączy w sobie panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, gospodarkę wodną i rolnictwo. Wybudowano ją na Dolnym Śląsku, a 7 marca prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił jej koncesji. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Instalacja będzie działać według nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, zawartej w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  • Według przepisów instalacja hybrydowa musi być wyposażona w magazyn energii. 
  • Gaj Oławski AHE to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, która uzyskała koncesję URE. 

Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu technologii AHE (ang. Agro-Hydo-Energy). Koncepcja połączenia produkcji energii z rolnictwem i wychwytywaniem wody deszczowej narodziła się i dojrzała dzięki wysiłkom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Energetycznego Klastra Oławskiego. 

Słońce, wiatr, woda i ziemia

W ramach koncepcji Agro-Hydro-Energy zaplanowano zintegrowane wykorzystanie aż czterech żywiołów – powietrza (produkcja energii elektrycznej z wiatru), ziemi (hodowla roślin), wody (wychwytywanie deszczówki) i ognia (panele fotowoltaiczne – Słońce to przecież płonąca kula gazów). 

Źródło: www.ure.gov.pl

Instalacja Gaj Oławski 5 realizuje założenia AHE. Sześć metrów nad polem uprawnym, na specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach wsporczych (wytrzymałych i lekkich), zamontowano instalację fotowoltaiczną. Pod nią będzie możliwa produkcja rolna i swobodna praca przy uprawach, która dzięki energii elektrycznej produkowanej z OZE, będzie mogła przebiegać bez emisji gazów cieplarnianych. Obok PV, dodatkowym źródłem zasilania są turbiny wiatrowe. Jak wynika z fotografii, Gaj Oławski łączy wykorzystanie zarówno wolnostojących konstrukcji o poziomej osi obrotu, jak i mniejszych wiatraków o osi pionowej, zamontowanych nad panelami fotowoltaicznymi. Idea AHE przewiduje również gromadzenie zapasów wody deszczowej w odpowiednio rozmieszczonej sieci zbiorników. Takie hybrydowe, wielostronne podejście do uprawy rolnej i produkcji energii elektrycznej jest innowacyjnym, nowoczesnym rozwiązaniem. Pierwsza instalacja tego typu w Polsce przeciera szlaki do celu, jakim jest racjonalna i przemyślana gospodarka dostępnymi zasobami, bezemisyjna energetyka, ekologiczne rolnictwo i zrównoważone myślenie o przyszłości. 

Hybrydowe OZE

Z początkiem października zeszłego roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Była polską odpowiedzią na konieczność wprowadzenia do krajowych systemów prawnych unijnej dyrektywy OZE (RED II – ang. Renewable Energy Directive). Nowe brzmienie ustawy obejmuje rozszerzenie wcześniejszych obowiązków prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, usprawnienie funkcjonowania klastrów energii, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia na biometan, ciepło, chłód, wodór odnawialny i biogazu, oraz szereg innych modyfikacji. Wśród nich nowa definicja hybrydowej instalacji OZE. Według niej, żeby można było mówić o hybrydowej instalacji OZE, inwestycję musi stanowić wyodrębniony zespół urządzeń, które produkują energię elektryczną z przynajmniej dwóch źródeł odnawialnych. Dodatkowo żadne wykorzystane urządzenie nie może stanowić więcej niż 80% mocy całego zespołu. Co istotne, zapisy prawa uwzględniają również konieczność zainstalowania magazynu energii, który będzie wprowadzał do sieci przynajmniej 5% energii wygenerowanej przez instalację. 


Źródło: www.ure.gov.pl
Źródło fotografii na szczycie strony: www.ure.gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia