Wyprodukowana energia zasilać będzie lokalną sieć energetyczną jako dodatkowe źródło energii odnawialnej. Projekt to skutek współpracy Elektrowni Turów oraz Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

Montaż hydrogeneratorów na odbudowanej zaporze to kolejny krok w stronę podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju tego obszaru.

Dwie turbiny Kaplana na odbudowanej zaporze

Produkcja energii odbywać się będzie na odbudowanej zaporze na rzece Witka, tuż przy granicy z Niemcami i Czechami. Pierwsze hydrogeneratory zostały zniszczone podczas powodzi w 2010 roku. Nowe będą nieco odmiennymi urządzeniami od tamtych. Będą to turbiny Kaplana o konstrukcji dostosowanej do aktualnie panujących warunków hydrotechnicznych na rzece Witka.

– Wykorzystujemy bazę, która jest technologicznie i tak niezbędna do funkcjonowania elektrowni, w związku z tym jest to po prostu kolejne udoskonalenie w ramach odnawialnych źródeł energii – mówi Tomasz Rogojsza, koordynator Południowo-Zachodniego Klaster Energii..

Zbiornik na rzece zbudowano w latach 1958–1962 na rzece Witka na potrzeby chłodzenia elektrowni Turów. Pełni również funkcję retencyjną oraz rekreacyjną.

Źródło: gazetawroclawska.pl

Rozwój OZE w regionie

Południowo-Zachodni Klaster Energii został założony w 2017 roku, a jego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie rozwoju tego obszaru. To właśnie poprzez działalność klastra w tym regionie powstają między innymi farmy fotowoltaiczne. Partnerem Południowo-Zachodniego Klaster Energii jest również PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Źródło: gazetawroclawska.pl

Redakcja GLOBEnergia