Przełom w branży pomp ciepła?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

IIKongresPC

Ponad 350 osób z branży pomp ciepła. Nie zabrakło przedstawiciela zarządu NFOŚiGW. Czy to nowe rozdanie? II Kongres PORT PC zakończony,

Zgodnie z mottem II Kongresu PORT PC: „Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła!” najważniejszymi tematami były nowe inicjatywy stowarzyszenia, związane z ustanawianiem branżowych standardów technicznych, ważne wystąpienie Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzaty Skuchy i zapowiedź dofinansowania pomp ciepła w ramach nowego programu dofinansowania PROSUMENT od początku 2014 r. Bardzo interesujące dla słuchaczy było również wystąpienie Pani Krystyny Dawson z BSRIA, dotyczące przyszłości technologii grzewczych w Europie oraz znaczenia pomp ciepła w rozwoju technologii smart grid poruszane przez pana Marka Miarę z Instytutu Fraunhofera ISE.

W ramach prezentacji zamierzeń PORT PC, przedstawiono szczegółowe plany działań stowarzyszenia, takie jak wydanie wytycznych o szacowaniu współczynnika efektywności SCOP dla pomp ciepła sprężarkowych i gazowych (na bazie niemieckiej VDI 4650 cz. 1 i 2) jeszcze w grudniu tego roku, opublikowanie wytycznych dla równoważenia instalacji centralnego ogrzewania i wytycznych na temat głośności pomp ciepła do połowy 2014 roku. Stowrzysznie planuje publikację w Polsce najważniejszych wytycznych Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI, dotyczących branży OZE i techniki grzewczej. PORT PC ma nadzieję, że będzie  to przełom w ustanowieniu standardów jakości dla intensywnie rozwijających się technologii OZE.

Planowane jest również rozpoczęcie szkoleń EUCert w 2014 r w Eurocentrum w Katowicach oraz prezentowanie przykładów zastosowania pomp ciepła w Polsce w artykułach prasowych.

Kolejną wspólną inicjatywą PORT PC i PSCP jest zamiar powołania w 2014 roku specjalnej Komisji ds. jakości instalacji z pompami ciepła. Zajmowałaby się ona rozpatrywaniem zgłaszanych przez klientów problemów jakościowych.

Wystąpienia pani Prezes Skuchy z NFOŚiGW na temat planowanego programu Prosument wskazały na dostrzeżenie roli pomp ciepła po wprowadzeniu decyzji Komisji Europejskiej o rozliczeniu energii ze źródeł odnawialnych. Również pan Mariusz Radziszewski reprezentujący Departament Energii Odnawialnej z Ministerstwa Gospodarki wskazał na możliwość szybkiego wydania polskiego rozporządzenia wdrażającego marcową decyzję KE.

W dyskusji panelowej uczestnicy podkreślali rolę harmonijnego rozwoju branży OZE wraz rozwojem wszystkich technologii, które w dużym stopniu wpływają na rozwój rynku pomp ciepła, a w szczególności fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.
Publikacje o pompach ciepła
W czasie tegorocznego  Kongresu miała miejsce premiera kilku opracowań i narzędzi PORT PC. Najważniejsze z nich to wytyczne PORT PC obejmujące projektowanie i wykonywane dolnych źródeł pomp ciepła takich jak pionowe, poziome i koszowe gruntowe wymienniki ciepła. W czasie Kongresu sprzedano kilkaset egzemplarzy tej publikacji. Kolejne zamówienia można składać poprzez stronę internetową stowarzyszenia.

Drugim ważnym dokumentem jest materiał o europejskich dobrych praktykach na rzecz rozwoju pomp ciepła. Analiza przedstawiona na 20 stronach publikacji pokazuje najważniejsze działania i odpowiedzialność poszczególnych stron za rozwój technologii pomp ciepła. Materiał został opracowany przez trzy organizacje: EHPA, Delta i PORT PC.

Trzeci dokument to ponad 80 stronnicowe opracowanie PORT PC dostępne na www.kongres.portpc.pl . Obejmuje ono między innymi opis technologii, znaczenie pomp ciepła w Polsce i w Europie, główne bariery rozwoju rynku pomp ciepła, podstawowe cele i planowane działania PORT PC. W opracowaniu znajdują się rozdziały o wpływie zastosowania pomp ciepła na środowisko naturalne oraz skutki wymogów ustawy OZE oraz UE, a także wpływ na rynek urządzeń grzewczych w najbliższych latach. Poruszono również zagadnienia związane z technologią smart grid – inteligentna sieć energetyczna z pompami ciepła oraz połączenie pomp ciepła z innymi technologiami OZE.

Kalkulator efektywności

Na stronie www.portpc.pl dostępna jest próbna wersja kalkulatora współczynnika efektywności SCOP w oparciu o wytyczne VDI 4650 cz. 1. Oficjalna premiera tego kalkulatora zaplanowana jest na styczeń 2014 roku wraz wydaniem wytycznych VDI 4650 cz. 1.

 
Nagrody i wyróżnienia
II Kongres PORT PC w dniu 17 października 2013 otworzył prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman. Warto wspomnieć że dzień wcześniej został on uhonorowany pucharem Renexpo za wybitną osobowość branży OZE w 2013 roku, co jest również wyróżnieniem dla całej działalności PORT PC. Na początku Kongresu uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno Profesora Brunona Grochala, wieloletniego prezesa zarządu PSPC i gorącego propagatora pomp ciepła w Polsce.

W tym roku Zarząd PORT PC wyróżnił statuetkami dwie osoby z branży: pana Marka Miarę z Instytutu Fraunhofera ISE z Freiburga za bardzo duże zaangażowanie wkład w rozwój branży pomp ciepła w Polsce oraz pana Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energii Odnawialnej za duży wkład w rozwój branży OZE w Polsce.

Nagrodę za najciekawszą prezentację o najlepszych praktykach zastosowania pomp ciepła - przeprowadzoną w ramach Forum Pomp Ciepła Renexpo 2013 - otrzymał pan Erwin Szczurek z firmy Daikin. Z kolei nagroda za najlepszą pracę inżynierską dotyczącą pomp ciepła przypadła panu Jakubowi Pichety, studentowi Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Wręczył ją dr inż. Marian Rubik – przewodniczący Rady Programowo-Naukowej PORT PC.

Plany na przyszłość

Następny, III Kongres PORT PC odbędzie się 23 września 2014 – pierwszego dnia targów Renexpo  w Warszawie. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z branżą pomp ciepła i OZE.

Prezes Zarządu PORT PC Paweł Lachman z pucharem
Renexpo za wybitną osobowość branży OZE w 2013r.

IIKongresPC
II Kongres PORT PC, wystąpienie Prezes NFOŚiGW pani Małgorzaty Skuchy

IIKongresPC
Panel dyskusyjny podczas II Kongresu PORT PC. Na zdjęciu od prawej: dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz - ITB, Tomasz Mania - PSPC, dr inż. Marian Rubik - PW,PORTPC, Paweł Lachman - PORTPC, Marek Miara - Fraunhofer ISE, Krystyna Dawson - BSRIA, Grzegorz Wiśniewski - IEO, Janusz Starościk - SPiUG.

Źródło: PORT PC