Większość aukcji już się odbyła, w tym aukcje dotyczące instalacji wykorzystujących biogaz, biopłyny, hydroenergię, geotermię, itpo, disb oraz układy hybrydowe, a także aukcje dotyczące morskiej energetyki wiatrowej oraz dużych elektrowni słonecznych i wiatrowych, powyżej 1 MW.

Wartość energii możliwa do zakontraktowania w koszyku dla dużych instalacji wykorzystujących energię wiatru i słońca wynosiła ponad 32 mld złotych i dotyczyła prawie 114 TWh energii.

Na wtorek, 10 grudnia, zaplanowano aukcje dla małych instalacji, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz wiatru. Spośród aukcji dla nowych instalacji ta aukcja plasuje się na drugim miejscu pod względem wartości – ponad 4,2 mld zł i ilości – 11,4 TWh energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży.

Przebieg aukcji

Do tej pory, wśród oficjalnych informacji Urzędu Regulacji Energetyki na temat przebiegu aukcji pojawiły się jedynie wiadomości o dwóch pierwszych aukcjach.

Pierwsze aukcje przeprowadzone 25 i 26 listopada dotyczyły istniejących instalacji wykorzystujących biogaz, itpo, disb i układy hybrydowe. Pierwsza z nich pozostała bez rozstrzygnięcia, z powodu złożenia przez uczestników mniej niż 3 ważnych ofert spełniających wymagania określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Drugą aukcję wygrały 2 z 3 złożonych ofert. Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Zwykłą to Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o. oraz Polskie Biogazownie „Energy-Żórawina” Sp. z o.o. Łączna ilość sprzedanej energii do 2029 to 219 837,150 MWh o wartości 137 954 584,13 zł. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna cena sprzedaży wniosła 633,90 zł/MWh.

Na oficjalne informacje dotyczące pozostałych aukcji wciąż czekamy.

Aukcje pozostałe do przeprowadzenia

Przed nami aukcje dotyczące już tylko nowych instalacji OZE.

  • Na 11 grudnia (środa) została zaplanowana aukcja dla małych instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacje, które mogłyby wziąć udział w tej aukcji mogą alternatywnie skorzystać z systemów FIT/FIP. W koszyku przewidziano sprzedaż 1,3 TWh energii o wartości nieco ponad 939 mln zł.
  • 12 grudnia (czwartek) o wsparcie o wartości 285 mln zł będą mogły ubiegać się duże elektrownie wodne. Przewidziano zakup do blisko 600 GWh energii.
  • Na 13 grudnia (piątek) zaplanowano aukcję dla dużych biogazowni rolniczych. Do sprzedania w tym koszyku jest 1,17 TWh o wartości do 678,6 mln zł.

Cały harmonogram aukcji znajdziesz TUTAJ

O rezultatach dotychczas przeprowadzonych aukcji, będziemy informować na bieżąco.

Redakcja GLOBEnergia