Wzrost zarówno przychodów, jak i zysków przekroczył oczekiwania rynku. Podstawowy zysk spółki na akcję wyniósł 0,1 USD, co oznacza wzrost o 106% rok do roku, a średni ważony zwrot z kapitału własnego wyniósł 9%, co daje wzrost o 3% rok do roku.


Po ogłoszeniu wyników kurs akcji spółki w czwartek, 21 października 2020 roku kontynuował wzrosty przez cały dzień. Na koniec notowań akcje Ginlong Solis osiągnęły cenę 18,23 USD, uzyskując wzrost o 4,56% i po raz kolejny trafiając do grupy „zielonych” akcji klasy A z wysokim wzrostem. Co jest źródłem tego entuzjazmu, jeśli chodzi o akcje Ginlong Solis?

Dzięki ekspansji sprzedaży i wzmocnieniu działań firmy w zakresie windykacji należności „środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży produktów i świadczenia usług pracowniczych” osiągnęły wartość 149,6 mln USD, co oznacza wzrost o 67% rok do roku. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej firmy osiągnęły historyczny rekord dzięki całkowitym przychodom i dużej ilości dostępnej gotówki.

Wpływ pandemii

W okresie sprawozdawczym COVID-19 przyniósł nieuniknioną presję i wyzwania dla naszej firmy i innych przedsiębiorstw. Jednak dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników możliwości firmy szybko wróciły do normy, a następnie wzrosły, co pozwoliło przejąć większy udział w rynku krajowym i zagranicznym dzięki pozytywnej reakcji firmy – mówił Yiming Wang, prezes Solis (Ginlong Technologies).

Solis jest obecnie dobrze zarządzany, jeśli chodzi o działalność i koszty operacyjne ogółem. Wartość należności i należności wekslowych łącznie spadła o 13% rok do roku, a wartość samych należności spadła o 12% rok do roku. Oczywiście ze względu na rozbudowę zaplecza produkcyjno-operacyjnego spółki wzrosły inwestycje w środki trwałe i projekty w budowie, torując drogę do prognozowanego wzrostu rozproszonej działalności od 2021 roku.

Linie produkcyjne

Obecnie Ginlong Solis spodziewa się, że pozyska ponad 100 mln USD. Rozpoczęto budowę drugiej bazy produkcyjnej, przede wszystkim z myślą o rozwijaniu stale rosnących projektów, o rocznej wydajności 400 000 falowników (w tym 300 000 falowników sieciowych i 100 000 falowników magazynujących energię). Obecna linia produktów firmy obejmuje wszystkie falowniki od 0,7 kW do 255 kW. Jeżeli średnia moc każdego falownika osiągnie 40 kW, po ukończeniu nowego obiektu łączne moce produkcyjne Ginlong Solis przekroczą 20 GW. Oczekuje się, że dzięki wdrożeniu tego planu skala produkcji falowników sieciowych i udział w rynku jeszcze bardziej wzrosną. Poza tym firma wprowadziła na rynek falownik Solis-255K-EHV, odpowiedni do naziemnych elektrowni fotowoltaicznych, i oczekuje się, że jej ogólny udział w rynku falowników PV wzrośnie.

Chociaż sprzedaż rośnie, opłaty pobierane przez Solis od klientów nie przekroczyły wzrostu sprzedaży. Ze względu na swoje potrzeby badawczo-rozwojowe firma ciągle inwestuje w rozwój innowacyjnych produktów. Wydatki na badania i rozwój w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wzrosły o 118% rok do roku.


Materiał sponsorowany

Solis

Producent falowników fotowoltaicznych