III PORT PC wskazał nowy kierunek rozwoju techniki grzewczej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1

„Technologia jutra dostępna już dzisiaj” – to właśnie pod takim hasłem 23 września odbył się III Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Podobnie jak w ubiegłym roku, również tym razem frekwencja uczestników była bardzo wysoka. Sala kongresowa wypełniona była od początku do końca Kongresu, co świadczyć może o tym jak istotne z punktu widzenia branży są omawiane podczas konferencji zagadnienia. Przedstawiciele stowarzyszeń niemieckiego i austriackiego, byli pełni uznania dla konferencji prasowej i Kongresu PORT PC. Przyznali zgodnie, że spotkanie branżowe, które w jednym miejscu gromadzi ponad 300 osób jest zarazem największym kongresem poświęconym tematyce pomp ciepła w Europie.
 
Tegorocznym laureatem nagrody RENERGY AWARD 2014 w kategorii Osobowość Roku branży OZE został dr inż. Marek Miara, doktor nauk technicznych, pracownik naukowy i lider grupy „Pompy ciepła” w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu, członek zwyczajny PORT PC. Podczas Kongresu wręczono nagrodę PORT PC, która tym razem trafiła w ręce Grzegorza Burka, redaktora naczelnego magazynu branżowego GLOBEnergia, za popularyzację i promocję pomp ciepła w Polsce.
 
W związku z podpisanym w dniu 22 września br. podczas konferencji prasowej PORT PC porozumieniem, wiele mówiono o konieczności współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele trzech stowarzyszeń związanych z rozwojem technologii pomp ciepła: niemieckiego Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V, austriackiego Wärmepumpe Austria (WA) oraz PORT PC podpisali list intencyjny. List ten stanowi deklarację współpracy w zakresie wymiany opracowywanych przez poszczególne organizacje materiałów. To pierwsza tego typu deklaracja w branży pomp ciepła podpisana w Europie.

 

W pierwszym wystąpieniu Prezes PORT PC Paweł Lachman przedstawił bieżącą sytuację branży pomp ciepła w Polsce, wskazał na potencjał przyrostu rynku pomp ciepła na poziomie ok. 30% rocznie. W chwili obecnej przyrost ten wynosi 20% rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, który daje nadzieję na to, że polska weszła na kolejny etap jeśli chodzi o rozwój rynku pomp ciepła. Jeszcze niedawno rynek pomp ciepła wyglądał podobnie w Austrii. W roku 2002 pompy ciepła stanowiły 10% instalowanych urządzeń grzewczych w nowych budynkach, w chwili obecnej jest to już ponad 70%. Bardzo ważnym elementem wystąpienia było przedstawienie kompleksowego programu działań PORT PC w zakresie dolnych źródeł dla pomp ciepła. W nawiązaniu do wystąpienia prezesa Lachmana głos zabrali instalatorzy, którzy poprzez uczestnictwo w szkoleniu EUCERT uzyskali europejski certyfikat instalatora pomp ciepła. Ich zdaniem szkolenia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, a certyfikat decydował o wygranej w przetargu.
 
Podczas Kongresu przedstawiciel niemieckiego stowarzyszenia BWP, Tony Krönert wygłosił prezentację na temat najlepszych praktyk stosowanych w odniesieniu do pomp ciepła w Niemczech, omówił również rynek pomp ciepła w swoim kraju, znaki jakości oraz cele jakie stawia przed sobą BWP. Zwrócił uwagę, że wprowadzane od 2016 roku w Niemczech przepisy EnEV dopuszczają wykorzystanie jedynie pomp ciepła i kotłów gazowych z pompami ciepła jako urządzeń grzewczych w budynkach nowych. Osiągnięcie wysokich klas energetycznych budynków A i A+ będzie możliwe przy zastosowaniu pomp ciepła lub pomp ciepła hybrydowych.
 
Dr inż. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera w Niemczech przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą programu Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA Heat Pump Programme (HPP). Wskazał na zalety uczestnictwa w programie i wyraził nadzieję, że już wkrótce również Polska będzie jednym z objętych nim krajów. Prace w ramach HPP wspierają rozwój pomp ciepła na szczeblu międzynarodowym i wzmacniają wymianę wiedzy. Z pewnością byłby to kolejny krok w stronę rozwoju polskiego rynku pomp ciepła.
 
Zagadnienia związane z pompami ciepła bezpośrednio wiążą się z budownictwem energooszczędnym i w takim właśnie kontekście podczas konferencji przedstawione zostały Nowe Warunki Techniczne dotyczące nowych budynków, które mają wejść w życie w 2017 i 2021 roku. Wystąpienie pana dr inż. Piotra Jadwiszczaka wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników kongresu. Poruszało zagadnienia związane z wpływem Nowych Warunków Technicznych na rynek techniki grzewczej, odnawialnych źródeł energii czy systemów wentylacji. Uzupełnienie wystąpienia stanowiła publikacja pt: „Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych warunków technicznych w 2014, 2017 i 2021r. oraz programu NF40”, rozdawana wraz z materiałami kongresowymi.
 
Prezentacje wygłosił również Wojciech Lubczyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W swoim wystąpieniu wskazał na dużą szanse jaką stanowią pompy ciepła w odniesieniu do rozwoju sieci elektroenergetycznych. Ten duży potencjał, zdaniem PSE, pompy ciepła zawdzięczają możliwości akumulowania ciepła, dzięki czemu nie muszą korzystać z energii elektrycznej w momentach dużego obciążenia sieci.
 
Dr inż. Leszek Wojtan, przybliżył zastosowanie pomp ciepła dużej mocy sięgającej nawet 150 MW. Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie możliwości doskonałej integracji pomp ciepła z systemem ciepłowniczym czy z siecią elektroenergetyczną.
 
O standardach techniki grzewczej wprowadzanych do polski, w postaci wytycznych PORT PC mówił V-ce Prezes Zarządu PORT PC dr inż. Adolf Mirowski. Objaśnił powody opracowania wytycznych oraz ich znaczenie i rolę. Jego wystąpienie przybliżyło uczestnikom zawartość merytoryczną poszczególnych publikacji wydanych przez PORT PC.
 
Tradycyjnie już Kongres zakończył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów OZE. Podczas panelu Paweł Bartoszewski, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przyznał, że pierwsza transza 100 mln zł przeznaczona na program PROSUMENT wspiera tylko jedną technologię OZE – fotowoltaikę. Zdaniem uczestników kongresu jest to niezgodne z początkowymi założeniami programu, który miał wspierać sześć różnych technologii OZE.
 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia nowych wytycznych wydanych przez PORT PC. Opracowania tym razem obejmują zagadnienia związane z szacowaniem współczynnika SCOP (SPER) dla elektrycznych i gazowych pomp ciepła, standardy dotyczące twardości wody grzewczej, czy równoważenia hydraulicznego instalacji. Jak widać wytyczne nie odnoszą się już jak poprzednio tylko do pomp ciepła. Powstały w celu zapełnienia luki jaka istnieje w normalizacji krajowej nie tylko w odniesieniu do pomp ciepła, ale do całej branży urządzeń grzewczych i chłodniczych. Brak odpowiednich standardów stanowi barierę dla rozwoju branży.
 
Przedstawione podczas III Kongresu PORT PC prezentacje dostępne są na stronie internetowej organizacji www.portpc.pl. Zainteresowanych kupnem wytycznych, zapraszamy do skorzystania ze sklepu internetowego PORT PC. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w III Kongresie PORT PC i już dzisiaj zapraszamy na kolejny Kongres PORT PC.
 
Źródło: PORT PC