Temat uchodźców jest poruszany w mediach nieustannie. Nie nam jednak oceniać zasadność polityki poszczególnych krajów w tym temacie. Nie chcemy i nie będziemy tego robić. Chcemy jednak napisać o tym, jak szerokie zastosowanie może mieć fotowoltaika!

Tym razem fotowoltaika znalazła zastosowanie do zasilania obozu dla syryjskich uchodźców w Jordanii. Oto podstawowe informacje, na temat tej inwestycji.

Elektrownia fotowoltaiczna ma moc 2 MW. Jej koszt wyniósł około 9,6 mln dolarów. Sfinansowana została przez fundację IKEA „Brighter Lives for Refugees”

Jest to pierwszy, oficjalny system fotowoltaiczny, odpowiedzialny za zasilanie obozu w Azraq w Jordanii.

Bezpłatną i czystą energią będzie się cieszyć około 20 000 syryjskich uchodźców mieszkających w obozie. Na dzień dzisiejszy nie zasili więc całego obozu. W planach, na początku przyszłego roku jest rozbudowa instalacji fotowoltaicznej. Wtedy, ma ona docelowo pokrywać w pełni zapotrzebowanie na energię elektryczną obozu. Energia popłynie wtedy do wszystkich 36 000 uchodźców.

Oszczędności, jakie przyniesie instalacja fotowoltaiczna dla fundacji i instytucji dbających o warunki życia ludności w obozie wyniosą około 1,5 mln dolarów rocznie. Te pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje w innych obszarach.

Taka instalacja wiąże się również z korzyściami dla środowiska – uniknięta emisja CO2 będzie na poziomie 2 370 ton.

– Dzisiaj, ta instalacja jest kamieniem milowym. Oświetlenie obozu to nie tylko symboliczne osiągnięcie. Zapewnia bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich mieszkańców obozów, otwiera szanse na utrzymanie i daje dzieciom możliwość nauki po zapadnięciu zmroku. Pozwala wszystkim mieszkańcom obozów, przede wszystkim prowadzić bardziej godne życie. – podsumowuje Kelly T. Clements, komisarz fundacji UNHCR.

Fotowoltaika – szansa na godne życie

Syryjscy uchodźcy zamieszkują obóz już dwa lata. Bezludne warunki pustynne to nie jest miejsce do komfortowego życia. Do tej pory, polegali oni na przenośnych latarniach słonecznych. Nie mogli zasilać domów, przechowywać jedzenia, czy schładzać budynków. Teraz będzie to możliwe.

Są też inne korzyści z rozwoju fotowoltaiki na tym obszarze.  Budowa elektrowni fotowoltaicznej zapewniła dochód i szkolenia dla ponad 50 uchodźców w obozie. Byli oni zatrudnieni pod nadzorem jordańskiej firmy Solarak Mustakbal do budowy instalacji.

Elektrownia słoneczna Azraq jest połączona z krajową siecią Jordanii. Oznacza to, że ​​każda niezużyta kilowatogodzina energii elektrycznej może być wyprowadzona do sieci bezpłatnie, przez co zostanie efektywnie wykorzystana.

Źródło: pv-tech.org

 

Redakcja GLOBEnergia