Ile ciepła z budynku ucieka przez wentylację? Analiza na konkretnym przykładzie!

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Wymiana powietrza w budynku jest bardzo ważna z punktu widzenia zapewnienia komfortu i dobrego stanu zdrowia człowieka oraz stanu technicznego budynku, ale wpływa na straty energii. Jak duże są straty ciepła w budynku spowodowane wentylacją?

W celu zobrazowania tego problemu przeanalizowano udział strat ciepła w budynku przed i po termomodernizacji. Do analizy wykorzystano program przeznaczony do audytowania budynków.

Budynek przed termomodernizacją

Do analizy wybrano budynek z lat ‘80, którego wskaźnik zapotrzebowania na ciepło wynosił 155,3 kWh/m2*rok.

Analizowany budynek, w stanie początkowym był praktycznie nieocieplony, a okna i drzwi nieszczelne. Dodatkowo, nie wszystkie przegrody spełniały ówczesne wymagania techniczne. Współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wynosił 0,764 W/m2K, dla okien U=2,8 W/m2K, a dla dachu U=0,842 W/m2K. Analizowany dom mieścił się w klasie energetycznej E jako budynek energochłonny.

Mieszkanie w takim budynku wiąże się ze znacznymi kosztami ogrzewania i brakiem komfortu ze względu na niską szczelność i częste wyziębienie pomieszczeń.

Budynek po termomodernizacji

Przeprowadzona termomodernizacja polegała na wymianie okien i drzwi zewnętrznych na bardziej szczelne i o niższym współczynniku przenikania ciepła U, wynoszącym 0,9 W/m2K w przypadku okien oraz 1,3W/m2K w przypadku drzwi zewnętrznych. Ściany zewnętrzne i dach zostały ocieplone warstwą styropianu o grubości 20 cm, co spowodowało obniżenie współczynnika U do wartości równej 0,158 W/m2K dla ścian i do 0,192 W/m2K dla dachu.

Podłoga w piwnicy oraz ściana zewnętrzna w piwnicy zostały ocieplone od wewnątrz warstwą styropianu o grubości 10 cm, przez co współczynnik przenikania ciepła podłogi w piwnicy spadł z 0,301 W/m2K do 0,166 W/m2K, a ściany zewnętrznej przy gruncie z 0,854 W/m2K do 0,252 W/m2K. Wszystkie przegrody po termomodernizacji spełniały wymagania WT 2021 oraz zwiększyła się szczelność.

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło po przeprowadzeniu termomodernizacji wynosił 72 kWh/m2*rok, co przekłada się na klasę B - budynków energooszczędnych.

Porównanie udziału strat ciepła


W nieszczelnym budynku przed termomodernizacją, kiedy ciepło miało wiele dróg ucieczki, udział strat był podzielony, a straty przez ściany zewnętrzne i wentylację były podobne. Podział strat po przeprowadzeniu termomodernizacji uległ znaczącej zmianie. Większość strat, bo ok. 60% zaczęła stanowić wentylacja. Ocieplenie przegród zewnętrznych sprawiło, że ich udział w stratach ciepła znacząco się zmniejszył.

Obrazuje to, że w termomodernizowanych budynkach oraz tych nowo wybudowanych, które muszą spełniać restrykcyjne warunki techniczne, a co za tym idzie, charakteryzują się wysoką izolacyjnością przegród zewnętrznych, największą składową rachunku za ogrzewanie jest wynik strat na wentylacji. Właśnie dlatego w nowych budynkach warto zainwestować w rekuperację, która pozwala na odzyskanie ciepła ze strat na wentylacji.

Co więcej, biorąc pod uwagę, że wymagania w Warunkach Technicznych stają się coraz bardziej restrykcyjne, bez wykorzystania wentylacji mechanicznej trudno je spełnić.

Pod względem efektywności energetycznej opłaca się zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Nie dość, że polepsza się komfort użytkowania budynku, nie ma zagrożenia wystąpienia syndromu chorego budynku i pogorszenia stanu technicznego, to jeszcze rachunki za ogrzewanie są mniejsze. Dodatkowo, zastosowanie rekuperacji niesie ze sobą możliwość filtracji powietrza, co jest szczególnie korzystne, przy obecnym problemie zanieczyszczenia powietrza oraz smogu.

Zobacz również