Możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze, w znacznym stopniu pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych. Szczególnie, że zgodnie z założeniami programu, im bardziej ekologiczne źródło, tym wyższą dotację można na nie otrzymać.

Uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania dla osób mniej zamożnych spowodowało, że na pompę ciepła można otrzymać jeszcze wyższą dotację! Ile można otrzymać wymieniając nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe w domu z lat ‘90 o powierzchni 170 m2?

Wycena

Wysokość dotacji zależy oczywiście od kwoty samej inwestycji. O wycenę instalacji pompy ciepła w domu z lat ‘90 o powierzchni 170 m2 poprosiliśmy jedną z firm wykonawczych.

Do wyceny przyjęliśmy następujące założenia:

 • dotychczasowe źródło ogrzewanie: kocioł węglowy
 • zużycie paliwa: 3 tony węgla
 • budynek piętrowy z podpiwniczeniem, słabo ocieplony
 • budowa na początku lat ‘90
 • powierzchnia ogrzewana budynku: około 170 m2
 • wentylacja grawitacyjna
 • ogrzewanie grzejnikowe – żeliwne
 • wymiana źródła ciepła jest na ten moment jedyną inwestycją wykonywaną przez inwestora

Przyszłe plany inwestora:

 • ocieplenie budynku
 • wymiana ogrzewania

Wycena, którą otrzymaliśmy zawiera:

 • Urządzenie: pompa ciepła typu SPLIT wraz ze sterownikiem,
 • Materiały montażowe oraz armatura przyłączeniowa,
 • Montaż instalacji,
 • Uruchomienie, próby montażowe oraz regulację,
 • 3 lat gwarancji na wykonaną usługę instalacyjną,
 • Podatek VAT 8%,

Wycena nie zawiera:

 • doprowadzenia instalacji elektrycznej zasilającej pompę ciepła do miejsca montażu urządzenia,
 • kosztu robót ziemnych w przypadku prowadzenia przewodów rurowych pod ziemią,
 • wykonania fundamentu pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła,

Firma wykonawcza oszacowała, że zapotrzebowanie na moc w tym budynku wynosi około 12 kW. Prawdopodobnie tak duża moc wynika z faktu, że zapytaliśmy o budynek, który ma słabo ocieplone ściany, a strop i podłoga na gruncie nie są w ogóle ocieplone.

Na tej podstawie dobrano pompę ciepła typu Split o mocy modulowanej 3,5-12 kW przeznaczoną do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Firma wykonawcza zaproponowała pompę ciepła z mocą modulowaną z tego względu, że inwestor w najbliższym czasie przewiduje modernizację obiektu. Po modernizacji moc grzewcza tego budynku będzie niższa, a dzięki mocy modulowanej, pompa ciepła w dalszym ciągu będzie pracowała z najwyższą sprawnością.

Dobrana pompa posiada klasę energetyczną A+++ oraz znak jakości EHPA Q. SCOP dla tego budynku wynosi 4,4. Czynnik chłodniczy w wybranej pompie to R410A. Pompa ciepła posiada grzałkę elektryczną o mocy 9 kW. Dodatkowo zestaw został wyposażony w zasobnik c.w.u o pojemności 180 l oraz bufor o pojemności 100 l.

KOSZT: 38 200,00 zł brutto

Ile dotacji otrzyma inwestor? Przy szacowaniu wysokości dotacji przyjęliśmy założenie, że inwestor stara się o dotację jedynie na inwestycję w montaż powietrznej pompy ciepła.

Podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje tym właścicielom budynków jednorodzinnych, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł.

Zgodnie z nowymi założeniami programu, im bardziej ekologiczne źródło, tym wyższą dotację można na nie otrzymać. W efekcie, na powietrzne pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej minimum A++ można otrzymać do 45% wartości inwestycji – maksymalnie 13 500 zł. To wyższy poziom dotacji, niż w przypadku pompy ciepła o klasie energetycznej A+, na którą przysługuje maksymalnie 9 000 zł.

W tym przypadku inwestor mógłby otrzymać dofinansowanie w wysokości 13 500 zł, czyli poniesione przez niego koszty inwestycyjne spadłyby do 24 700 zł. Dotacja stanowiłaby 35% wartości pompy ciepła.

Warto dodać, że łączna wartość dotacji w podstawowym poziomie dofinansowania w programie Czyste Powietrze na wszystkie realizowane przedsięwzięcia może wynieść do 30 000 zł, przy dodatkowej inwestycji w mikroinstalację PV i 25 000 zł bez fotowoltaiki.

Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje beneficjentom, których miesięczny dochód nie przekracza 1400 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł/os w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna intensywność dofinansowania na pompę ciepła dla podwyższonego poziomu dofinansowania wynosi do 60% – nie więcej niż 18 000 zł.

W tym przypadku inwestor mógłby otrzymać dofinansowanie w wysokości 18 000 zł, czyli poniesione przez niego koszty inwestycyjne spadłyby do 20 200 zł. Dotacja stanowiłaby 47% wartości pompy ciepła.

Warto dodać, że łączna wartość dotacji w podstawowym poziomie dofinansowania w programie Czyste Powietrze na wszystkie realizowane przedsięwzięcia może wynieść do 37 000 zł, przy dodatkowej inwestycji w mikroinstalację PV i 32 000 zł bez fotowoltaiki.

Jak obniżyć koszty inwestycyjne jeszcze bardziej?

Dodatkowo, inwestor – właściciel domu w którym przeprowadzana jest termomodernizacja może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć od podstawy opodatkowania koszty związane z inwestycją, pomniejszone o uzyskaną dotację w programie Czyste Powietrze.

Redakcja GLOBEnergia