Ile dzisiaj można oszczędzić na fotowoltaice?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nad mikroinstalacjami fotowoltaicznymi pojawiło się widmo likwidacji systemu opustów od nowego roku kalendarzowego. Jest to system bardzo opłacalny dla prosumentów, gdyż pozwala na bezgotówkowe rozliczanie energii wprowadzonej i pobranej z sieci, więc informacja o jego usunięciu wzbudziła spore wzburzenie wśród potencjalnych inwestorów. Liczymy i analizujemy, ile można zaoszczędzić, decydując się na instalację fotowoltaiczną właśnie w systemie opustów, dla różnych mocy instalacji.

Dobór mocy instalacji

Od 1 lipca 2016 roku w Polsce funkcjonuje system rozliczenia energii przez prosumentów w bilansach rocznych, który zakłada, że za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci można odebrać 0,8 kWh energii dla instalacji do 10 kWp i 0,7 kWh energii dla instalacji 10 kWp – 50 kWp. Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowaniem w sieci”.

Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp, wstępnego doboru można dokonać za pomocą prostych wskaźników, opierając się na ilości zużytej energii lub wysokości rachunków. Na ich podstawie dobiera się instalację, której moc powinna być około 20% większa niż ta faktycznie potrzebna, właśnie ze względu na system opustów. Przyjrzyjmy się jaka jest korelacja między rachunkami za prąd i rocznym zużyciem energii i jaka moc instalacji powinna zostać dobrana do danego zużycia.

UWAGA! Dane przedstawione w tabeli są szacunkowe. Firma wykonawcza przed końcowym doborem instalacji powinna wykonać audyt.

Rachunek
miesięczny [zł]
Roczny koszt energii
elektrycznej [zł]
Zużycie roczne
[kWh]
Moc instalacji
[kWp]
100120018462,2
150180027693,3
200240036924,4
250300046155,5
300360055386,6
350420064627,8
400480073858,9
4505400830810,0

Oszczędności

Do obliczeń przyjęliśmy następujące założenia:

- Cena zakupu energii netto: 0,31 zł
- Koszt dystrybucji netto (zmienne): 0,21 zł
- Suma kosztów energii z dystrybucją netto: 0,52 zł
- Suma kosztów energii z dystrybucją brutto: 0,64 zł
- Autokonsumpcja: 20%

Moc instalacji [kW]2,23,34,45,56,67,88,910
Roczna produkcja z instalacji [kWh]21673250,543345417,5650176838766,59850
Roczne oszczędności na autokonsumpcji [zł]27741655469383298311211260
Roczne oszczędności wynikające z rozliczenia
w opuście energii wprowadzonej i pobranej
z sieci [zł]
8871331177422182661314535894032
Suma rocznych korzyści [zł]11641746232929113493412847105292

Oczywiście, im większe zużycie energii, a przez to większa potrzebna moc instalacji, tym więcej można zaoszczędzić na rachunkach za prąd. W przypadku instalacji o mocy 10 kW oszczędności wynoszą prawie 6000 zł rocznie! Dla niewielkiej instalacji o mocy 2,2 kW oszczędności wyniosą niecałe 1200 zł rocznie. Dla średniej, typowej polskiej mikroinstalacji PV o mocy 6,6 kW, oszczędności można szacować na prawie 3,5 tys. zł.

Okres zwrotu

Ogólnie rzecz biorąc, im większa moc instalacji, tym mniejszy koszt w przeliczeniu na jednostkę instalacji, czyli na 1 kWp. W tym aspekcie duże znaczenie ma jeszcze konstrukcja, gdyż w zależności od pokrycia dachowego musi być inna. W uproszczeniu można przyjąć, że najtańsze są instalacje na blasze trapezowej, a najdroższe na gruncie i dachu płaskim. My do naszych obliczeń przyjęliśmy średnią cenę za 1 kWp w granicach mocy do 10 kWp jako 3955 zł/kWp brutto. W związku z tym, przy uwzględnieniu rocznych oszczędności i ulgi termomodernizacyjnej, instalacja fotowoltaiczna w systemie opustów może się zwrócić już po 6,5 latach.

Zobacz również